Lösningsarkitektur: Skalbar Sitecore-marknadsföringswebbplats

Med Sitecore Experience Platform (xP) har du fullständig tillgång till kompletta data, integrerade verktyg och automatiseringsfunktioner för att engagera dina kunder genom en upprepad livscykel – en teknisk grund som är nödvändig för att få varaktiga kunder.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: SQL Database, Redis Cache, Azure Search och Application Insights. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Skalbar Sitecore-marknadsföringswebbplats Ett diagram som visar lösningsarkitekturen för en skalbar Sitecore-marknadsföringswebbplats som bygger på de Azure-hanterade tjänsterna SQL Database, Redis Cache, Search och Application Insights. Application Insights Browser Sitecore ContentManagement on Web App Sitecore ContentDelivery on Web App Redis Cache Sitecore Contenton Azure SQL Sitecore Analyticson Azure SQL Azure Search

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Web Apps

App Service Web Apps körs i flera regioner, och är tillgängliga via webben och mobila webbläsare och är skalade ut över flera serverinstanser. Används av Sitecore som värd för innehållsleverans, innehållshantering, rapportering och bearbetningsroller.

SQL Database

SQL Database lagrar och tillhandahåller data om webbplatsen.

Redis Cache

Redis Cache möjliggör mycket snabba frågor och förbättrar skalbarheten genom att minska belastningen på huvuddatabasen. Sitecores sessionstillstånd hanteras av Redis Cache.

Azure Search

En Azure Search-tjänst som används för snabbsökning av data. Alla Sitecore-sökindex lagras i Azure Search för snabbsökning och skalbarhet.

Application Insights

Application Insights erbjuder övervakning av tjänstens hälsa och prestanda och diagnostik. Application Insights tillhandahåller Sitecore, med en lösning för hälso- och prestandaövervakningsbehov.

Närliggande lösningsarkitekturer