Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Dev-Test-distribution för testning av PaaS-lösningar.

Denna arkitektur visar hur du konfigurerar infrastrukturen för utveckling och testning av ett standard PaaS-stilsystem.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Azure DevOps, Azure SQL Database, Azure Cache for Redis och Application Insights. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

PaaS çözümlerini test etmek amacıyla Geliştirme ve Test dağıtımıBu mimari, standart PaaS stilindeki bir sistemin geliştirilmesi ve test edilmesi için altyapınızın nasıl yapılandırılması gerektiğini gösterir.Application InsightsApplication InsightsApplication InsightsSwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopmentDatabaseRedisCacheDevelopmentCI Web AppPre-ProductionWeb AppQADatabaseRedisCacheQAWeb AppProductionDatabaseRedisCacheProductionWeb AppDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource Group

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Azure DevOps

Azure DevOps hanterar utvecklingsprocessen.

Microsoft Release Management

Versions- och lanseringsagenterna i Microsoft Release Management distribuerar Azure Resource Manager-mallen och associerad kod till olika miljöer.

Resursgrupper

AzureDevOps-resursgrupper används för att definiera alla tjänster som krävs för att distribuera lösningen i en dev-test- eller produktionsmiljö.

Web Apps

En webbapp kör webbplatsen och distribueras till alla miljöer. Mellanlagringsplatser används för att växla mellan förproduktions- och produktionsversioner.

Azure SQL Database

Azure SQL Database innehåller webbplatsdata. Kopior distribueras i dev-, test- och produktionsmiljöerna.

Azure Cache for Redis

Azure Cache for Redis används i alla miljöer för att förbättra webbplatsens prestanda.

Application Insights

Application Insights övervakar webbappen under utvecklings- och testkörningar och övervakar sedan hela produktionssystemet när det har släppts.

Närliggande lösningsarkitekturer