Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: Dev-Test-distribution för testning av PaaS-lösningar.

Denna arkitektur visar hur du konfigurerar infrastrukturen för utveckling och testning av ett standard PaaS-stilsystem.

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: Visual Studio Team Services, SQL Database, Redis Cache, Visual Studio Application Insights. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

Conceptual architecture: Dev-Test deployment for testing PaaS solutions Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services hanterar utvecklingsprocessen.

Microsoft Release Management

Versions- och lanseringsagenterna i Microsoft Release Management distribuerar ARM-mallen och associerad kod till olika miljöer.

Resursgrupper

VSTS-resursgrupper används för att definiera alla tjänster som krävs för att distribuera lösningen i en dev-test- eller produktionsmiljö.

Web Apps

En webbapp kör webbplatsen och distribueras till alla miljöer. Mellanlagringsplatser används för att växla mellan förproduktions- och produktionsversioner.

SQL Database

Azure SQL Database innehåller webbplatsdata. Kopior distribueras i dev-test- och produktionsmiljöerna.

Redis Cache

Redis Cache används i alla miljöer för att förbättra webbplatsens prestanda.

Visual Studio Application Insights

Application Insights övervakar webbappen under utvecklings- och testkörningar och övervakar sedan hela produktionssystemet när det har släppts.

Närliggande lösningsarkitekturer