Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: Dev-Test-distribution för testning av mikrotjänstlösningar

Denna arkitektur visar hur du konfigurerar infrastrukturen för utveckling och testning av ett system baserat på mikrotjänster.

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: Visual Studio Team Services, Service Fabric, SQL Database. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

Dev-Test deployment for testing Microservice solutions ARM Infrastructure andService Fabric Code Deployment S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S3 Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group DevelopmentDatabase QADatabase ProductionDatabase Development Host 1 QA Host 1 QA Host 2 QA Host 2 QA Host 3 Production Host 1

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services hanterar utvecklingsprocessen.

Microsoft Release Management

Versions- och lanseringsagenterna i Microsoft Release Management distribuerar ARM-mallen och associerad kod till olika miljöer.

VSTS-resursgrupper

VSTS-resursgrupper används för att definiera alla tjänster som krävs för att distribuera lösningen i en dev-test- eller produktionsmiljö.

Service Fabric

Service Fabric dirigerar alla mikrotjänster som används i lösningen. Under utveckling distribueras kod direkt från utvecklingsverktygen. I testnings- och produktionsmiljöer distribueras kod genom skapa och släpp-agenten med hjälp av ARM-mallar.

SQL Database

Azure SQL Database innehåller webbplatsdata. Kopior distribueras i dev-test- och produktionsmiljöerna.

Närliggande lösningsarkitekturer