Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Dev-Test-distribution för testning av IaaS-lösningar

Denna arkitektur visar hur du konfigurerar infrastrukturen för utveckling och testning av ett standard-IaaS-system baserat på SaaS.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Visual Studio Team Services, Azure DevTest Labs, Virtual Machines och Application Insights. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Sevices Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group Application Insights Application Insights Application Insights Azure DevTest Labs Azure DevTest Labs SQL Server2016DevelopmentVM SQL Server2016DevelopmentVM Redis CacheLinux VM IISDev VM Redis CacheLinux VM IISQA VM ProductionSQL Server2016 DatabaseServer Pool Redis CacheVM Set IIS ProductionVM Set IISPre-ProductionVM Set

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services hanterar utvecklingsprocessen.

Microsoft Release Management

Versions- och lanseringsagenterna i Microsoft Release Management distribuerar Azure Resource Manager-mallen och associerad kod till olika miljöer.

Visual Studio Team Services-resursgrupper

Visual Studio Team Services-resursgrupper används för att definiera alla tjänster som krävs för att distribuera lösningen i en dev-, test- eller produktionsmiljö.

Azure DevTest Labs

Azure DevTest Labs hanterar alla de virtuella datorer som används i utvecklings- och testmiljöer.

Virtual Machines

Virtuella datorer används för att distribuera alla produkter som används i lösningen. Mellanlagringsplatser växlar mellan förproduktions- och produktionsversioner.

Application Insights

Application Insights övervakar webbappen under utvecklings- och testkörningar och övervakar sedan hela produktionssystemet när det har släppts.

Närliggande lösningsarkitekturer