Lösningsarkitektur: Kontinuerlig distribution för Virtual Machines med Visual Studio Team Services

Azure är ett moln i världsklass för distribution och hantering av virtuella datorer (VM). Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node eller PHP när du utvecklar dina program, måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) för att kunna överföra dina ändringar till dessa virtuella datorer automatiskt.

Visual Studio Team Services innehåller automatisk distribution för virtuella datorer via en CI/CD-pipeline, med start i en Git-lagringsplats för versionskontroll, ett versionssystem för kontinuerlig integrering och ett versionshanteringssystem för kontinuerlig distribution. Etablera virtuella testdatorer dynamiskt med Azures ARM-mallar eller Azure Dev/Test Lab, konfigurera eller kontrollera nödvändiga förutsättningar och inför ändringarna i virtuella produktionsdatorer. Om det behövs kan du utföra en löpande distribution i stor skala av ditt program till en servergrupp med virtuella datorer. Med hjälp av dessa integrerade verktyg kan du spåra varje incheckning hela vägen till en virtuell dator i din produktionsmiljö.

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Konfigurera kontinuerlig integrering av versioner och säkerställ hög kvalitet vid varje incheckning med Visual Studio Team Services-versionen.

Utlös automatisk distribution till Azure-webbplatser vid slutförandet av en version med versionshanteringen i Visual Studio Team Services.

Virtual Machines

Använd Azure Windows eller virtuella Linux-datorer när du kör dina program. Etablera virtuella datorer dynamiskt med ARM-mallar.

Visual Studio

Utveckla ASP.NET-, ASP.NET Core-, Node-, PHP- eller Java-program med Visual Studio Code och Visual Studio.

Samarbeta med dina gruppmedlemmar och dela koden i en Git-lagringsplats för Visual Studio Team Services.

Labb för utveckling och testning i Azure

Etablera virtuella datorer dynamiskt med ett Azure Dev/Test Lab.

Närliggande lösningsarkitekturer

Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) för behållare med program med öppen källkod (OSS)

Kubernetes tillhandahåller en distribuerad plattform för behållarbaserade program. Azure och Kubernetes underlättar och snabbar upp kontinuerlig distribution.

Läs mer
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) för behållare med Visual Studio Team Services

Med behållardistribution är det enkelt att kontinuerligt uppdatera och förbättra dina program. Skapa replikerbara och hanterbara behållarkluster genom att dirigera den kontinuerliga integreringen och distributionen av dessa behållare med Kubernetes eller DC/OS i Azure Container Service. Använd Visual Studio Team Services för en snabbare och tillförlitligare distribution, genom att konfigurera en kontinuerlig version som skapar och dirigerar dina behållaravbildningar.

Läs mer
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) för Azure Web Apps med Visual Studio Team Services

Skapa kontinuerlig distribution av webbappar enklare med Azure. Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av ASP.NET, Java, Node eller PHP. För att dessa webbappar ska bli varaktiga krävs en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI(CD) som kan överföra varje ändring automatiskt.

Läs mer