Lösningsarkitektur: Kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) för behållare med program med öppen källkod (OSS)

Kubernetes tillhandahåller en distribuerad plattform för behållarbaserade program. Azure och Kubernetes underlättar och snabbar upp kontinuerlig distribution.

Konfigurera en pipeline som inte kan ändras för att distribuera behållarbaserade appar till Kubernetes. Jenkins skapar Docker-avbildningen och överför den till ett privat behållarregister (Azure Container Registry). Detta aktiverar en pipeline som inte kan ändras i Netflix Spinnaker, som i sin tur distribuerar till ett eller flera ACS-Kubernetes-kluster.

Distribuera till Azure

Använd följande färdiga mall för att distribuera den här arkitekturen till Azure

Distribuera till Azure

Sök på GitHub

Commit Build Bake Release Deploy git Jenkins Azure ContainerRegistry NetflixSpinnaker Azure ContainerServices - Kubernetes

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Spinnaker

Kontinuerlig distribution av Docker-behållare till ACS-Kubernetes via CD-pipelines som inte kan ändras i Netflix Spinnaker.

Jenkins

Skapa och överför Docker-avbildningar till Azure Container Registry (ACR) med hjälp av Jenkins.

Närliggande lösningsarkitekturer

Commit Azure VMs Azure VMs Dev / Test lab Continuous integration trigger Continuous deployment trigger Deployment to QAenvironment Deployment toproductionenvironment Deployment tostagingenvironment Visual Studio TeamServices Git Application code,ARM template Visual Studio TeamServices CI Build, ARM template Visual Studio TeamServices CD Environmental specificARM parameters

Kontinuerlig distribution för Virtual Machines med Visual Studio Team Services

Azure är ett moln i världsklass för distribution och hantering av virtuella datorer (VM). Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node eller PHP när du utvecklar dina program, måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) för att kunna överföra dina ändringar till dessa virtuella datorer automatiskt.

Läs mer
Continuous integration trigger Azure Container Service (Registry) Push container image Pull container image Continuous deployment trigger Deployment Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Application code, Docker files, Compose files, Deployment files Container images Compose files, Deployment files Environment specific Compose files, Deployment files Running containers Azure Container Service (Kubernetes, Swarm, or DC/OS) Visual Studio Team Services CD Commit

Kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) för behållare med Visual Studio Team Services

Med behållardistribution är det enkelt att kontinuerligt uppdatera och förbättra dina program. Skapa replikerbara och hanterbara behållarkluster genom att dirigera den kontinuerliga integreringen och distributionen av dessa behållare med Kubernetes eller DC/OS i Azure Container Service. Använd Visual Studio Team Services för en snabbare och tillförlitligare distribution, genom att konfigurera en kontinuerlig version som skapar och dirigerar dina behållaravbildningar.

Läs mer
Commit Deployment Continuous integration trigger Make changes to application Review data Continuous Deployment Trigger Visual Studio Team Services Application code,Web.config file Visual Studio Team Services Web package,Web.config file Visual Studio Team Services App Service Monitoring Application Insights Health, Performance, Usage Developer Visual Studio Environment specific Web.config files

Kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) för Azure Web Apps med Visual Studio Team Services

Skapa kontinuerlig distribution av webbappar enklare med Azure. Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av ASP.NET, Java, Node eller PHP. För att dessa webbappar ska bli varaktiga krävs en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI(CD) som kan överföra varje ändring automatiskt.

Läs mer