CI/CD för containrar med Jenkins och Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)

Med Containers blir det enklare att kontinuerligt skapa och distribuera program. Om du dirigerar distributionen av de här containrarna med Azure Kubernetes Service (AKS) kan du skapa replikerbara och hanterbara containerkluster.

Genom att konfigurera ett kontinuerligt skapande som producerar containeravbildningar och orkestrering kan du öka hastigheten och tillförlitligheten i distributionen.

CI/CD för containrar med Jenkins och Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)Med Containers blir det enklare att kontinuerligt skapa och distribuera program. Om du dirigerar distributionen av de här containrarna med Azure Kubernetes Service (AKS) kan du skapa replikerbara och hanterbara containerkluster.123456778

Ändra programmets källkod.

Skicka koden till GitHub.

Utlösare för kontinuerlig integrering med Jenkins.

Jenkins utlöser ett skapandejobb med Azure Kubernetes Service (AKS) för en dynamisk skapandeagent.

Jenkins skapar och push-överför Docker-containrar till Azure Container Registry.

Jenkins distribuerar din nya, containeriserade app till Kubernetes i Azure.

Container Service (AKS), med Azure Cosmos DB.

Grafana visualiserar mätvärden kring infrastruktur och program via Azure Monitor.

Övervaka dina program och gör förbättringar.

  1. 1 Ändra programmets källkod.
  2. 2 Skicka koden till GitHub.
  3. 3 Utlösare för kontinuerlig integrering med Jenkins.
  4. 4 Jenkins utlöser ett skapandejobb med Azure Kubernetes Service (AKS) för en dynamisk skapandeagent.
  5. 5 Jenkins skapar och push-överför Docker-containrar till Azure Container Registry.
  1. 6 Jenkins distribuerar din nya, containeriserade app till Kubernetes i Azure.
  2. 7 Container Service (AKS), med Azure Cosmos DB.
  3. 8 Grafana visualiserar mätvärden kring infrastruktur och program via Azure Monitor.
  4. 9 Övervaka dina program och gör förbättringar.

Implementeringsanvisningar

Närliggande lösningsarkitekturer

CI/CD för Azure Web AppsAzure Web Apps är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Ge dina kunder mervärde snabbare med en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Web Apps.12345678

CI/CD för Azure Web Apps

Azure Web Apps är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Ge dina kunder mervärde snabbare med en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Web Apps.