Chattrobot för handel

Med Azure Bot Service och tjänsten för språkförståelse är det möjligt för utvecklare att skapa konversationsanpassade gränssnitt för en mängd olika scenarier som bankärenden, resor och underhållning. En portvakt på ett hotell kan till exempel använda en robot för att förbättra traditionell interaktion som e-postmeddelanden och telefonsamtal genom att verifiera en kund via Azure Active Directory och Cognitive Services för att bättre bearbeta kundförfrågningar i text och tal i kontexten. Tjänsten för taligenkänning kan läggas till för att få stöd för röstkommandon.

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Kunden använder din mobilapp

Användaren autentiserar sig med hjälp av Azure AD B2C

Användaren begär information med hjälp av den anpassade programroboten

Cognitive Services hjälper till att bearbeta förfrågan på ett naturligt språk

Svaret granskas av kunderna som kan förfina frågan i en naturlig konversation

När användaren är nöjd med resultaten uppdaterar programroboten kundens reservation

Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

  1. 1 Kunden använder din mobilapp
  2. 2 Användaren autentiserar sig med hjälp av Azure AD B2C
  3. 3 Användaren begär information med hjälp av den anpassade programroboten
  4. 4 Cognitive Services hjälper till att bearbeta förfrågan på ett naturligt språk
  1. 5 Svaret granskas av kunderna som kan förfina frågan i en naturlig konversation
  2. 6 När användaren är nöjd med resultaten uppdaterar programroboten kundens reservation
  3. 7 Application Insights samlar in körningstelemetri för att påskynda utvecklingen av robotprestanda och användning

Närliggande lösningsarkitekturer