CI/CD för behållare

Med behållare är det mycket enkelt att kontinuerligt skapa och distribuera program. Om du dirigerar distributionen av de här behållarna med Kubernetes i Azure Container Service kan du skapa replikerbara och hanterbara behållarkluster.

Genom att konfigurera en kontinuerlig skapandeprocess som genererar behållaravbildningar och orkestrering ökar Visual Studio Team Services hastigheten och tillförlitligheten i distributionen.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

Ändra programmets källkod

Skicka programkod

Kontinuerlig integrering utlöser skapande av program och behållaravbildningar samt genomföring av enhetstester.

Behållaravbildningar som push-överförts till Azure Container Registry

Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar

Distribution till Azure Container Service

Behållaren startas med hjälp av en behållaravbildning från Azure Container Registry

Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning

Granska information om hälsa, prestanda och användning

Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

  1. 1 Ändra programmets källkod
  2. 2 Skicka programkod
  3. 3 Kontinuerlig integrering utlöser skapande av program och behållaravbildningar samt genomföring av enhetstester.
  4. 4 Behållaravbildningar som push-överförts till Azure Container Registry
  5. 5 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar
  1. 6 Distribution till Azure Container Service
  2. 7 Behållaren startas med hjälp av en behållaravbildning från Azure Container Registry
  3. 8 Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning
  4. 9 Granska information om hälsa, prestanda och användning
  5. 10 Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Behållarregister

Lagra och hantera behållaravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Azure Container Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Visual Studio Team Services

Skapa och distribuera appar för flera plattformar och få ut maximalt av Azure-tjänsterna

Närliggande lösningsarkitekturer

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

CI/CD för virtuella Azure-datorer

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node.js eller PHP när du utvecklar program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Java CI/CD med Jenkins och Azure Web Apps

Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av Java, Node, PHP eller ASP.NET och tillhandahåller stöd för anpassade språkkörningar med Docker. En CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Azures apptjänster och gör det möjligt att leverera värdefullt innehåll till dina kunder snabbare.