CI/CD för Containers

Med Containers är det mycket enkelt att kontinuerligt skapa och distribuera program. Om du dirigerar distributionen av de här containrarna med Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS) kan du skapa replikerbara och hanterbara containerkluster.

Genom att konfigurera ett kontinuerligt skapande som producerar containeravbildningar och orkestrering ökar Azure DevOps hastigheten och tillförlitligheten i distributionen.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

Ändra programmets källkod

Skicka programkod

Kontinuerlig integrering utlöser skapande av program och containeravbildningar samt genomföring av enhetstester.

Behållaravbildningar som push-överförts till Azure Container Registry

Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar

Distribution till Azure Kubernetes Service (AKS)

Behållaren startas med hjälp av en behållaravbildning från Azure Container Registry

Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning

Granska information om hälsa, prestanda och användning

Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

  1. 1 Ändra programmets källkod
  2. 2 Skicka programkod
  3. 3 Kontinuerlig integrering utlöser skapande av program och containeravbildningar samt genomföring av enhetstester.
  4. 4 Behållaravbildningar som push-överförts till Azure Container Registry
  5. 5 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar
  1. 6 Distribution till Azure Kubernetes Service (AKS)
  2. 7 Behållaren startas med hjälp av en behållaravbildning från Azure Container Registry
  3. 8 Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning
  4. 9 Granska information om hälsa, prestanda och användning
  5. 10 Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Container Registry

Lagra och hantera containeravbildningar för alla typer av Azure-distributioner

Azure Kubernetes Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Azure DevOps

Skapa och distribuera appar för flera plattformar och få ut maximalt av Azure-tjänsterna

Närliggande lösningsarkitekturer

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

CI/CD för virtuella Azure-datorer

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node.js eller PHP när du utvecklar program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Java CI/CD med Jenkins och Azure Web Apps

Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av Java, Node, PHP eller ASP.NET och tillhandahålla stöd för anpassade språkmiljöer med Docker. En CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Azure App Services och gör det möjligt att leverera värdefullt innehåll till dina kunder snabbare.