CI/CD för virtuella Azure-datorer

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node.js eller PHP när du utvecklar program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Azure DevOps tillhandahåller CI/CD-pipelinen med en Git-lagringsplats för hantering av din programkällkod och infrastrukturkod (ARM-mallar), ett Build-system för att skapa paket och andra versionsartefakter, samt ett system för versionshantering för att konfigurera en pipeline i syfte att distribuera dina ändringar genom miljöer för utveckling/testning, samt produktionsmiljöer. Pipelinen använder ARM-mallar för att etablera eller uppdatera dina infrastrukturer vid behov i varje miljö och distribuerar sedan den uppdaterade versionen. Du kan även använda Azure Dev/Test-labb för att automatiskt montera ned testresurser som inte används.

CI/CD för virtuella Azure-datorerAzure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node.js eller PHP när du utvecklar program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.1234567888910

Ändra programmets källkod

Skicka programkod och ARM-mall (Azure Resource Manager)

Kontinuerlig integrering utlöser programversions- och enhetstester

Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar

Distribution till en kvalitetskontrollsmiljö

Distribution till en mellanlagringsmiljö

Distribution till en produktionsmiljö

Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning

Granska information om hälsa, prestanda och användning

Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

  1. 1 Ändra programmets källkod
  2. 2 Skicka programkod och ARM-mall (Azure Resource Manager)
  3. 3 Kontinuerlig integrering utlöser programversions- och enhetstester
  4. 4 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar
  5. 5 Distribution till en kvalitetskontrollsmiljö
  1. 6 Distribution till en mellanlagringsmiljö
  2. 7 Distribution till en produktionsmiljö
  3. 8 Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning
  4. 9 Granska information om hälsa, prestanda och användning
  5. 10 Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Virtuella datorer

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure DevTest Labs

Skapa snabbt miljöer med återanvändbara mallar och artefakter

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster.

Azure DevOps

Skapa och distribuera appar för flera plattformar och få ut maximalt av Azure-tjänsterna

Närliggande lösningsarkitekturer