Hoppa över navigering

CI/CD för virtuella Azure-datorer

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node.js eller PHP när du utvecklar program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Visual Studio Team Services tillhandahåller CI/CD-pipelinen med en Git-lagringsplats för hantering av din programkällkod och infrastrukturkod (ARM-mallar), ett Build-system för att skapa paket och andra versionsartefakter, samt ett system för versionshantering för att konfigurera en pipeline i syfte att distribuera dina ändringar genom miljöer för utveckling/testning, samt produktionsmiljöer. Pipelinen använder ARM-mallar för att etablera eller uppdatera dina infrastrukturer vid behov i varje miljö och distribuerar sedan den uppdaterade versionen. Du kan även använda Azure Dev/Test-labb för att automatiskt montera ned testresurser som inte används.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Ändra programmets källkod

Skicka programkod och ARM-mall (Azure Resource Manager)

Kontinuerlig integrering utlöser programversions- och enhetstester

Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar

Distribution till en kvalitetskontrollsmiljö

Distribution till en mellanlagringsmiljö

Distribution till en produktionsmiljö

Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning

Granska information om hälsa, prestanda och användning

Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

  1. 1 Ändra programmets källkod
  2. 2 Skicka programkod och ARM-mall (Azure Resource Manager)
  3. 3 Kontinuerlig integrering utlöser programversions- och enhetstester
  4. 4 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar
  5. 5 Distribution till en kvalitetskontrollsmiljö
  1. 6 Distribution till en mellanlagringsmiljö
  2. 7 Distribution till en produktionsmiljö
  3. 8 Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning
  4. 9 Granska information om hälsa, prestanda och användning
  5. 10 Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

Implementeringsanvisningar

Närliggande lösningsarkitekturer

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Java CI/CD med Jenkins och Azure Web Apps

Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av Java, Node, PHP eller ASP.NET och tillhandahåller stöd för anpassade språkkörningar med Docker. En CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Azures apptjänster och gör det möjligt att leverera värdefullt innehåll till dina kunder snabbare.