Lösningsarkitektur: Umbraco CMS för små till medelstora trafikplatser

Enkel Umbraco CMS-webbapp som har konfigurerats för små till medelstora trafikplatser. Den använder en enkel webbapp för klienter och backoffice, som distribueras i en enskild region.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: SQL Database, Storage och Application Insights. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Umbraco CMS för små till medelstora trafikplatser Ett diagram som visar lösningsarkitekturen för Umbraco CMS för webbplatser med lite trafik eller medeltrafik som bygger på de Azure-hanterade tjänsterna SQL Database, Storage och Application Insights. Browser W eb App (Umbraco Frontend) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) S torage (media, logs, and backup files) Application Insights

Din beräkning

$71.1072

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

Distribuera till Azure

Använd följande färdiga mall för att distribuera den här arkitekturen till Azure

Distribuera till Azure

Visa mallkälla

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Web Apps

Kör Umbraco CMS på Web Apps-funktionen i Azure App Service med klient- och backoffice-appar på samma app.

SQL Database

Lagra webbplatsens innehåll i Azure SQL Database. Backoffice-webbappen och klientwebbappen använder samma databas. Använd funktionerna i Azure SQL Database för säkerhetskopiering och hög tillgänglighet.

Storage

Du kan minska I/O-åtgärderna på webbappens filserver och förbättra prestanda genom att lagra alla dina media i Azure Storage.

Application Insights

Identifiera problem, diagnostisera krascher och spåra användning i dina webbappar med Application Insights. Fatta välgrundade beslut genom hela livscykeln.

Närliggande lösningsarkitekturer