Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: Umbraco CMS för små till medelstora trafikplatser

Enkel Umbraco CMS-webbapp som har konfigurerats för små till medelstora trafikplatser. Den använder en enkel webbapp för både klient och backoffice, som distribueras i en enskild region.

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: SQL Database, Storage, Visual Studio Application Insights. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

Browser W eb App (Umbraco Frontend) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) S torage (media, logs, and backup files) Application Insights

Din beräkning

$70.897821

Beräknad kostnad per månad

Se hur beräkningen gick till och anpassa efter dina behov

Priskalkylator

Distribuera till Azure

Använd följande färdiga mall för att distribuera den här arkitekturen till Azure

Distribuera till Azure

Visa mallkälla

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Web Apps

Kör Umbraco CMS på Web Apps-funktionen i Azure App Service med både klient- och backoffice-appen på samma app.

SQL Database

Lagra webbplatsens innehåll i Azure SQL Database. Backoffice-webbappen och klientwebbappen använder samma databas. Använd funktionerna i Azure SQL Database för säkerhetskopiering och hög tillgänglighet.

Storage

Lagra alla dina media i Azure Storage, så att du kan minska I/O-åtgärderna på webbappens filserver och förbättra prestanda.

Visual Studio Application Insights

Identifiera problem, diagnostisera krascher och spåra användning i dina webbappar med Application Insights. Fatta välgrundade beslut genom hela livscykeln.

Närliggande lösningsarkitekturer