Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Konceptuell arkitektur: Archive on-premises data to cloud

Archive your on premise data to Azure blob storage

Den här lösningen har byggts på följande hanterade Azure-tjänster: StorSimple. De här tjänsterna körs i en högtillgänglighetsmiljö, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar och de miljöer de ska köras i.

Archive on-premises data to cloudMicrosoft AzureFilesFoldersDiscsStorSimpleFilesFoldersDiscsCommvault SimpanaCommvault SimpanaAzure Storage (blob)Azure Storage (blob)Cool tierHot tierMicrosoft AzureAzure Storage (blob)

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Veeam

Veeam availability suite hosted on premises running on a virtual machine or physical machine.

StorSimple

Azure StorSimple appliance running on premises that can tier data to Azure Blob storage (both hot and cool tier). StorSimple can be used to archive data from on-premises to Azure.

Veeam

Veeam Cloud Connect hosted on Azure and it running on a virtual machine.

Hot Cool Storage

A Cool tier on Azure Blob storage is used to backup data that is less frequently accessed while a Hot tier on Azure Blob storage is used to store data that is frequently accessed.

Närliggande lösningsarkitekturer

Back up on-premises applications and data to cloud

Back up data and applications from an on-premises system to Azure using either Azure Backup or a partner solution. An Internet connection to Azure is used to connect to Azure Backup or Azure Blob storage. The Azure Backup Server can write backups directly to the Azure Backup Service. Alternatively, a 3rd party solution such as Commvault Simpana or Veeam Availability Suite, hosted on premises, can write backups either to blob storage directly or via a cloud endpoint such as Veeam Cloud Connect.

Läs mer