Lösningsarkitektur: Arkivera lokala data i molnet

Arkivera dina lokala data i Azure Blob Storage.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: StorSimple och Blob Storage. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

On-premises gegevens in de cloud archiverenArchiveer uw on-premises gegevens in Azure Blob Storage.

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

StorSimple

Azure StorSimple-installation som körs lokalt kan dela in data i nivåer i Azure Blob Storage (frekvent och lågfrekvent nivå). StorSimple kan användas för att arkivera data från den lokala infrastrukturen till Azure.

Blob Storage

Nivån ”lågfrekvent” i Azure Blob Storage används för att säkerhetskopiera data som används mer sällan, och nivån ”frekvent” används för Azure Blob Storage-lagring som lagrar data som används ofta.

Närliggande lösningsarkitekturer

Een back-up in de cloud maken van cloudtoepassingen en gegevensMaak met behulp van Azure Backup of een partneroplossing een back-up van gegevens en toepassingen in Azure op een andere Azure-locatie.

Säkerhetskopiera data och program som körs i Azure till en annan Azure-plats med hjälp av Azure Backup eller en partnerlösning.

Läs mer
Back-ups in de cloud maken van on-premises toepassingen en gegevensMaak een back-up van gegevens en toepassingen van een on-premises systeem op Azure met Azure Backup of met een partneroplossing. Een internetverbinding met Azure wordt gebruikt om verbinding te maken met Azure Backup of Azure Blob Storage. Met Azure Backup Server kunnen back-ups rechtstreeks naar Azure Backup worden geschreven. Als alternatief kunnen er met een partneroplossing, zoals Commvault Simpana of Veeam Availability Suite, die on-premises worden gehost, back-ups rechtstreeks of via een cloudeindpunt, zoals Veeam Cloud Connect, naar Blob Storage worden geschreven.

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skriva säkerhetskopior direkt till Azure Backup. Alternativt kan en partnerlösning som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, som finns i det lokala systemet, skriva säkerhetskopior direkt till Blob Storage eller via en slutpunkt i molnet, t.ex. Veeam Cloud Connect.

Läs mer