Lösningsarkitektur: Arkivera lokala data i molnet

Arkivera dina lokala data i Azure Blob Storage.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: StorSimple och Blobb-lagring. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Arkivera lokala data i molnet Ett diagram som visar lösningsarkitekturen för att arkivera lokala data till molnet som bygger på de Azure-hanterade tjänsterna StorSimple och Blob Storage. Microsoft Azure Files Folders Discs StorSimple Files Folders Discs Commvault Simpana Commvault Simpana Azure Storage (blob) Azure Storage (blob) Cool tier Hot tier Microsoft Azure Azure Storage (blob)

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Veeam

Veeam Availability Suite som finns lokalt och som körs på en virtuell dator eller på en fysisk dator.

StorSimple

Azure StorSimple-installation som körs lokalt kan dela in data i nivåer i Azure Blob Storage (frekvent och lågfrekvent nivå). StorSimple kan användas för att arkivera data från den lokala infrastrukturen till Azure.

Veeam

Veeam Cloud Connect som finns i Azure och som körs på en virtuell dator.

Blobb-lagring

Nivån ”lågfrekvent” i Azure Blob Storage används för att säkerhetskopiera data som används mer sällan, och nivån ”frekvent” används för Azure Blob Storage-lagring som lagrar data som används ofta.

Närliggande lösningsarkitekturer

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skriva säkerhetskopior direkt till Azure Backup. Alternativt kan en partnerlösning som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, som finns i det lokala systemet, skriva säkerhetskopior direkt till Blob Storage eller via en slutpunkt i molnet, t.ex. Veeam Cloud Connect.

Läs mer