Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skriva säkerhetskopior direkt till Azure Backup. Alternativt kan en partnerlösning som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, som finns i det lokala systemet, skriva säkerhetskopior direkt till Blob Storage eller via en slutpunkt i molnet, t.ex. Veeam Cloud Connect.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Backup Server, Azure Backup och Blob-lagring. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Fazer backup de dados e aplicativos locais na nuvemFazer backup de dados e aplicativos de um sistema local para o Azure, usando o Backup do Azure ou uma solução de parceiro. Uma conexão com a Internet para o Azure é usada para conectar-se ao Backup do Azure ou ao Armazenamento de Blobs do Azure. O Servidor de Backup do Azure pode gravar backups diretamente no Backup do Azure. De forma alternativa, uma solução de parceiro, como o Commvault Simpana ou o Veeam Availability Suite, armazenados localmente, pode gravar backups tanto diretamente no Armazenamento de Blobs quanto gravar por meio de um ponto de extremidade de nuvem como o Veeam Cloud Connect.on-premisesOption 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appson-premisesVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Backup ServerVirtual MachinesVirtual MachinesAzure Storage(blob)Azure BackupCommvault SimpanaApp/Item level restoreInternetVCC for EnterpriseorApp/Item level restoreInternet

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Backup Server

Azure Backup Server styr säkerhetskopieringen av datorer och hanterar konfigurationen av återställningsprocedurerna. Tjänsten tillhandahåller även två dagars säkerhetskopieringsdata för driftåterställning.

Azure Backup

Azure Backup-tjänsten körs från molnet och lagrar återställningspunkter, tillämpar principer och hjälper dig att hantera data- och programskydd. Du behöver inte skapa eller hantera ett Azure Blob Storage-konto när du använder Azure Backup.

Blob-lagring

Blob Storage-tjänst som partnerlösningar som t.ex. Commvault ansluter till för säkerhetskopiering av data och program. Du måste skapa och hantera Azure Blob Storage om du använder lösningar från partner.

Commvault

Commvault Simpana är ett exempel på en partnerlösning som du kan använda för att säkerhetskopiera eller arkivera dina data och program i Azure. Den här lösningen körs på en lokal virtuell dator.

Närliggande lösningsarkitekturer