Lösningsarkitektur: Säkerhetskopiera molnbaserade program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program som körs i Azure till en annan Azure-plats med hjälp av Azure Backup eller en partnerlösning.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Backup och Blobb-lagring. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Säkerhetskopiera molnbaserade program och data till molnet Ett diagram som visar lösningsarkitekturen för att säkerhetskopiera molnprogram och data till molnet som bygger på de Azure-hanterade tjänsterna Backup och Blob Storage. Backup Cloud app and data v3Option 1 - Use native Azure BackupOption 2 - Use 3rd party backup appsVirtual MachinesVPC/tenantRestoreAzure BackupState/ConfigVirtual MachinesVPC/tenantRestoreAzure Store (blob)CommvaultSimpanaAgent

Implementeringsanvisningar

Produkter Dokumentation

Backup

Azure Backup-tjänsten körs från molnet och lagrar återställningspunkter, tillämpar principer och hjälper dig att hantera data- och programskydd. Du behöver inte skapa eller hantera ett Azure Blob Storage-konto när du använder Azure Backup.

Blobb-lagring

Blob Storage-tjänst som partnerlösningar som t.ex. Commvault ansluter till för säkerhetskopiering av data och program. Du måste skapa och hantera Azure Blob Storage om du använder lösningar från partner.

Commvault

Commvault Simpana är ett exempel på en partnerlösning som du kan använda för att säkerhetskopiera eller arkivera dina data och program i Azure. Den här lösningen körs på en virtuell dator i Azure.

Agent

En agent från en partner som tillhandahåller säkerhetskopieringslösningar installeras på alla virtuella datorer som behöver säkerhetskopieras. Den har åtkomst till data och program som körs på den virtuella datorn och interagerar med en virtuell installation som Commvault Simpana som finns i Azure.

Närliggande lösningsarkitekturer

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skriva säkerhetskopior direkt till Azure Backup. Alternativt kan en partnerlösning som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, som finns i det lokala systemet, skriva säkerhetskopior direkt till Blob Storage eller via en slutpunkt i molnet, t.ex. Veeam Cloud Connect.

Läs mer