Lösningsarkitektur: Säkerhetskopiera molnbaserade program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program som körs i Azure till en annan Azure-plats med hjälp av Azure Backup eller en partnerlösning.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Azure Backup och Blob Storage. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Copias de seguridad de datos y aplicaciones de la nube en la nubeHaga copias de seguridad de los datos y las aplicaciones que se ejecutan en Azure en otra ubicación de Azure, con Azure Backup o una solución de asociado.

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Azure Backup

Azure Backup-tjänsten körs från molnet och lagrar återställningspunkter, tillämpar principer och hjälper dig att hantera data- och programskydd. Du behöver inte skapa eller hantera ett Azure Blob Storage-konto när du använder Azure Backup.

Blob Storage

Blob Storage-tjänst som partnerlösningar som t.ex. Commvault ansluter till för säkerhetskopiering av data och program. Du måste skapa och hantera Azure Blob Storage om du använder lösningar från partner.

Närliggande lösningsarkitekturer

Copia de seguridad de aplicaciones y datos locales en la nubeCree copias de seguridad de los datos y las aplicaciones de un sistema local en Azure con Azure Backup o una solución de asociado. Para conectarse a Azure Backup o Azure Blob Storage, se utiliza una conexión de Internet a Azure. Azure Backup Server puede escribir copias de seguridad directamente en Azure Backup. También se puede usar una solución de asociado, como Commvault Simpana o Veeam Availability Suite, hospedada en el entorno local, para escribir copias de seguridad en Blob Storage directamente o a través de un punto de conexión en la nube, como Veeam Cloud Connect.

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skriva säkerhetskopior direkt till Azure Backup. Alternativt kan en partnerlösning som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, som finns i det lokala systemet, skriva säkerhetskopior direkt till Blob Storage eller via en slutpunkt i molnet, t.ex. Veeam Cloud Connect.

Läs mer
Archive datos locales en la nubeArchive sus datos locales en Azure Blob Storage.

Arkivera dina lokala data i Azure Blob Storage.

Läs mer