Hoppa över navigering

Lösningsarkitektur: Säkerhetskopiera molnbaserade program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program som körs i Azure till en annan Azure-plats med hjälp av Azure Backup eller en partnerlösning.

Den här lösningen har byggts på de hanterade Azure-tjänsterna: Backup och Blob-lagring. De här tjänsterna körs i en miljö med hög tillgänglighet, med korrigeringar och stöd, så att du kan fokusera på dina lösningar i stället för på den miljö som de körs i.

Option 1 - Use native Azur e Backup Option 2 - Use 3rdpartybackup apps Virtual Machines VPC/tenant R es t o r e Azure BackupState/Config Virtual Machines VPC/tenant R es t o r e AzureStore(blob) CommvaultSimpana A g e n t

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Backup

Azure Backup-tjänsten körs från molnet och lagrar återställningspunkter, tillämpar principer och hjälper dig att hantera data- och programskydd. Du behöver inte skapa eller hantera ett Azure Blob Storage-konto när du använder Azure Backup.

Blob-lagring

Blob Storage-tjänst som partnerlösningar som t.ex. Commvault ansluter till för säkerhetskopiering av data och program. Du måste skapa och hantera Azure Blob Storage om du använder lösningar från partner.

Commvault

Commvault Simpana är ett exempel på en partnerlösning som du kan använda för att säkerhetskopiera eller arkivera dina data och program i Azure. Den här lösningen körs på en virtuell dator i Azure.

Agent

En agent från en partner som tillhandahåller säkerhetskopieringslösningar installeras på alla virtuella datorer som behöver säkerhetskopieras. Den har åtkomst till data och program som körs på den virtuella datorn och interagerar med en virtuell installation som Commvault Simpana som finns i Azure.

Närliggande lösningsarkitekturer

on-premises Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps on-premises Virtual Machines Virtual Machines Azure Backup Server Virtual Machines Virtual Machines Azure Storage(blob) Azure Backup Commvault Simpana App/Item level restore Internet VCC for Enterprise or App/Item level restore Internet

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Säkerhetskopiera data och program från ett lokalt system till Azure med Azure Backup eller en partnerlösning. En Internetanslutning till Azure används för att ansluta till Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skriva säkerhetskopior direkt till Azure Backup. Alternativt kan en partnerlösning som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, som finns i det lokala systemet, skriva säkerhetskopior direkt till Blob Storage eller via en slutpunkt i molnet, t.ex. Veeam Cloud Connect.

Läs mer