CI/CD för Azure Web Apps

Azure Web Apps är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Ge dina kunder mervärde snabbare med en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Web Apps.

CI/CD for Azure Web AppsAzure Web Apps is a fast and simple way to create web apps using ASP.NET, Java, Node.js, or PHP. Deliver value faster to your customers with a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Web Apps.12345678

Ändra programmets källkod.

Bekräfta programkod och Web Apps-filen web.config.

Med kontinuerlig integrering skapas byggen och enhetstester.

Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar.

Distribution till Web Apps.

Azure Application Insights samlar in och analyserar data om tillstånd, prestanda och användning.

Granska information om tillstånd, prestanda och användning.

Uppdatera objekt i restloggen.

  1. 1 Ändra programmets källkod.
  2. 2 Bekräfta programkod och Web Apps-filen web.config.
  3. 3 Med kontinuerlig integrering skapas byggen och enhetstester.
  4. 4 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar.
  1. 5 Distribution till Web Apps.
  2. 6 Azure Application Insights samlar in och analyserar data om tillstånd, prestanda och användning.
  3. 7 Granska information om tillstånd, prestanda och användning.
  4. 8 Uppdatera objekt i restloggen.

Implementeringsanvisningar

Produkter/beskrivning Dokumentation

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster.

Web Apps

Skapa och distribuera snabbt affärskritiska webbappar efter behov.

Azure DevOps

Tjänster för team som gör att de kan dela kod, spåra arbete och leverera programvara.

Visual Studio

En kreativ startpunkt där du kan visa och redigera kod samt felsöka, skapa och publicera appar för Android, iOS, Windows, webben och molnet.

Närliggande lösningsarkitekturer