Hoppa över navigering

Azures lösningsarkitekturer

Arkitekturer som hjälper dig att utforma och implementera säkra, mycket tillgängliga, välpresterande och elastiska lösningar i Azure.

Medios digitales con streaming en vivoUna solución de streaming en vivo permite capturar vídeo en tiempo real y difundirlo a clientes en tiempo real; por ejemplo, para hacer streaming de entrevistas, congresos o eventos deportivos en línea. En esta solución, el vídeo se captura con un cámara de vídeo y se envía a un punto de conexión de entrada de canal. El canal recibe la secuencia de entrada en vivo y permite que se pueda enviar mediante streaming a un explorador web o una aplicación móvil, a través de un punto de conexión de streaming . El canal proporciona, además, un punto de conexión de supervisión para ver una vista previa y validar la secuencia antes de continuar procesándola y difundirla. El canal también puede registrar y almacenar el contenido ingerido para transmitirlo más tarde (vídeo bajo demanda).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Liveuppspelning av digitala media

En lösning för liveuppspelning gör det möjligt att spela in video i realtid och sända den till kunder i realtid, till exempel strömma intervjuer, konferenser och sportevenemang tillgängliga online. I lösningen spelas video in av en videokamera och skickas till en slutpunkt för kanalindata. Kanalen tar emot liveindataströmmen och gör den tillgänglig för direktuppspelning via en slutpunkt för direktuppspelning till en webbläsare eller mobilapp. Kanalen tillhandahåller också en slutpunkt för övervakning av förhandsgranskning för att förhandsgranska och validera dataströmmen inför vidare behandling och leverans. Kanalen kan även spela in och lagra det inmatade innehållet för direktuppspelning senare (video på begäran).

Läs mer
Hybrid connectivityAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.3214321

Hybridanslutningar

Med Azure Stack kan du distribuera Azure-tjänster lokalt eller i molnet med en enhetlig programlogik, utvecklingsparadigm och driftsmetod. Hybridmolnprogram är ett enda system med komponenter som körs i både Azure och Azure Stack. Den här lösningsskissen är relevant om du vill upprätta anslutningar för program där det krävs kommunikation mellan det offentliga Azure-molnet och lokala Azure Stack-komponenter. Hybridanslutningar kan användas för de flesta Azure Stack-lösningar. Obs! Det här gäller inte för Azure Stack-distributioner som inte är anslutna till internet.

Läs mer
Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system which enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Enkel varumärkesanpassad webbplats

Skapa och lansera snabbt digitala kampanjer som skalanpassas automatiskt utifrån kundbehovet. Börja enkelt med innehållshanteringssystemet som gör det möjligt för dig att enkelt underhålla meddelandetjänsterna på din webbplats i realtid via en webbläsare, utan programmering.

Läs mer
Data cacheAzure Redis Cache perfectly complements Azure database services such as Cosmos DB. It provides a cost-effective solution to scale read and write throughput of your data tier. Store and share database query results, session states, static contents, and more using a common cache-aside pattern.

Datacache

Azure Redis Cache är ett perfekt komplement till Azures databastjänster, som t.ex. Cosmos DB. Det är en kostnadseffektiv lösning som skalar läs- och skrivdataflöden på din datanivå. Du kan lagra och dela databasens frågeresultat, sessionstillstånd, statiskt innehåll m.m. med hjälp av ett vanligt cache aside-mönster.

Läs mer