Azures lösningsarkitekturer

Arkitekturer som hjälper dig att utforma och implementera säkra, mycket tillgängliga, välpresterande och elastiska lösningar i Azure.

Hybrid risk analysis architectureThis templated risk analysis solution uses Azure HPC compute and GPU virtual machines (VMs) to expand on-premises Tibco GridServer compute to Azure using Azure CycleCloud for auto-scaling integration. The job executes both on-premises and in the cloud by using Avere vFXT fast caching and native NFS access to market data available on-premises.1234566778

Arkitektur för hybridriskanalys

I denna mallbaserade riskanalyslösning används Azure HPC-beräkning och virtuella GPU-datorer för att utöka den lokala Tibco GridServer-beräkningen till Azure med Azure CycleCloud för integrerad autoskalning. Jobbet körs både lokalt och i molnet med snabb cachelagring i Avere vFXT och intern NFS-åtkomst för att tillhandahålla data som finns lokalt.

Läs mer
Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This does not apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Hybridanslutningar med Azure Stack

Med Azure Stack kan du distribuera Azure-tjänster lokalt eller i molnet med en enhetlig programlogik, utvecklingsparadigm och driftsmetod. Hybridmolnprogram är ett enda system med komponenter som körs i både Azure och Azure Stack. Den här lösningsskissen är relevant om du vill upprätta anslutningar för program där det krävs kommunikation mellan det offentliga Azure-molnet och lokala Azure Stack-komponenter. Hybridanslutningar kan användas för de flesta Azure Stack-lösningar. Obs! Det här gäller inte för Azure Stack-distributioner som inte är anslutna till offentligt Internet.

Läs mer