Azures lösningsarkitekturer

Arkitekturer som hjälper dig att utforma och implementera säkra, mycket tillgängliga, välpresterande och elastiska lösningar i Azure.

Token Token License/Key License/Key Channel Live Source Cloud DRM License/Key Delivery Serve StreamingEndpoint Multi-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRM Azure CDN Azure BlobStorage PreviewMonitoring Azure Media Playerin Browser Azure Media Playerin Mobile App Azure LiveEncoder 3rd Party On-PremisesLive Encoder Program

Liveuppspelning av digitala media

En lösning för liveuppspelning gör det möjligt att spela in video i realtid och sända den till kunder i realtid, till exempel strömma intervjuer, konferenser och sportevenemang tillgängliga online. I lösningen spelas video in av en videokamera och skickas till en slutpunkt för kanalindata. Kanalen tar emot liveindataströmmen och gör den tillgänglig för direktuppspelning via en slutpunkt för direktuppspelning till en webbläsare eller mobilapp. Kanalen tillhandahåller också en slutpunkt för övervakning av förhandsgranskning för att förhandsgranska och validera dataströmmen inför vidare behandling och leverans. Kanalen kan även spela in och lagra det inmatade innehållet för direktuppspelning senare (video på begäran).

Läs mer
Browser Azure Database for PostgreSQL(Product Catalog) Azure Database for PostgreSQL(Session State) Azure App Services Azure Search(Full-text index) Azure Storage (Logs,static catalog content) Azure HD Insight(Analytics)

Detaljhandel och näthandel med Azure Database for PostgreSQL

Skapa säkra och skalbara e-handelslösningar som uppfyller kraven från såväl kunderna som verksamheten i sig. Engagera kunderna genom anpassade produkter och erbjudanden, hantera transaktioner snabbt och säkert, och fokusera på att betjäna kunderna och uppfylla deras behov.

Läs mer
Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code

Översikt över Immutable Infrastructure CI/CD med Jenkins och Terraform i Azure Virtual Architecture

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder Java, Node.js, Go eller PHP när du utvecklar dina program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD), så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Läs mer
Personalized Offers User ActionSimulation Personalized OfferLogic System ResponseQueue User ActionQueue Event Hub Stream Analytics Power BI Machine Learning Cold StartProduct Affinity User Document DB Product Offers Reference Product Views Offer Views Cache Update Logic Azure Services Raw Stream Data 1 2 3 5 4

Personliga erbjudanden

I dagens konkurrenskraftiga och anslutna miljö kan moderna företag inte klara sig utan generiskt, statiskt onlineinnehåll. Dessutom är marknadsföringsstrategier med traditionella verktyg ofta dyra, svåra att implementera och ger inte önskad avkastning på investeringarna. De här systemen misslyckas ofta med att maximalt utnyttja alla data som samlas in för att skapa en personlig upplevelse för användaren.

Läs mer
Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot

Chattrobot för information

Den här informationsroboten kan svara på frågor som definierats i en kunskapsuppsättning eller en uppsättning av vanliga frågor och svar med Cognitive Services QnA Maker och svara på mer öppna frågor med hjälp av Azure Search.

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan och prisoptimering

Prissättningen kan vara den främsta framgångsfaktorn i många branscher, och en av de största utmaningarna. Många företag har problem med flera aspekter i den här processen. Det kan gälla tillförlitliga prognoser kring resultatet av olika strategier, att i rimlig utsträckning räkna in befintliga begränsningar i kärnverksamheten och att validera de genomförda prissättningsbesluten på rätt sätt. När produktkatalogen utökas krävs ytterligare beräkningskraft för att fatta prissättningsbeslut i realtid, vilket gör den här redan utmanande uppgiften ännu svårare.

Läs mer

Efterfrågeprognosticering

Att korrekt beräkna prognoser för toppar i efterfrågan på produkter och tjänster kan ge ett företag konkurrensfördelar. Den här lösningen fokuserar på prognoser för efterfrågan inom energisektorn.

Läs mer