App Service: företagsklart

Utveckla, testa och kör dina webbappar i en molntjänst i företagsklass. Bygg appar med ditt favoritspråk (.NET, Java, PHP, Node.js) och distribuera dem till en plattform som skalas automatiskt. Lägg ut rutinjobb för plattformen, som tillgänglighet, underhåll och korrigeringar, så att du kan lägga mer tid på att bygga appar i världsklass.

Uppdaterat för ditt företag

Nya funktioner som gör byggandet av molnappar i företagsklass ännu enklare.

WebJobs

Migration Assistant

Stöd för VPN

CDN-stöd

Enkelt autentisering

Säkerhetskopiering/återställning

Företagswebbappar

Distribuera din webbplats till våra datacenter i hela världen för överlägsen hastighet och överlägsna svarstider. Använd automatisk skalning så att dina kostnader svarar mot din trafik.

Webbappar i företagsklass

Serva både anställda och partners med Active Directory och privata nätverksanslutningar. Använd de verktyg du känner till – Visual Studio, TFS och Git. Vår Paas-plattform (Platform-as-a-Service) gör utvecklingsarbetet enkelt.

Digital marknadsföring

Bädda in OAUTH i din kod och integrera Facebook och Twitter. Avancerade verktyg för diagnostik och övervakning hjälper dig att hålla rätt kurs, och Traffic Manager distribuerar din kod till datacenter i hela världen, var dina kunder än finns.