Hoppa över navigering

Säkerhet

Säkra och skydda dina virtuella datorer

  • Kryptera känsliga data
  • Skydda virtuella datorer mot virus och skadlig kod
  • Skydda nätverkstrafik
  • Identifiera och upptäck hot
  • Uppfyll efterlevnadskrav

Skydda dina virtuella datorer mot virus och skadlig kod

Använd program mot skadlig kod från stora säkerhetsleverantörer som Microsoft, Symantec, Trend Micro, McAfee och Kaspersky för att skydda dina virtuella datorer mot skadliga filer, annonsprogram och andra hot. Installera, konfigurera och underhåll lösningar som skyddar mot skadlig kod på dina virtuella datorer via fjärranslutning genom Azure Portal, Azure PowerShell och kommandoraden.

Läs mer om Microsofts programvara mot skadlig programvara för Azure Cloud Services och Virtual Machines

Skydda känsliga data på dina virtuella datorer

Dina data är viktiga för din verksamhet – och för oss. Därför övervakar vi dem dygnet runt och bygger datacenter som utformas för att skydda dina data och tjänster från obehörig åtkomst. Som extra skydd erbjuder vi också branschledande krypteringslösningar från CloudLink och Trend Micro för dina virtuella datorer och alla data som finns på dem. Du kan också använda transparent datakryptering med Microsoft SQL Server för realtidsskydd på programnivå.

Centralisera nycklar och hemligheter med Key Vault

Förenkla hanteringen av och säkerheten för viktiga hemligheter och nycklar genom att lagra dem i Azure Key Vault. Med Key Vault kan du lagra dina nycklar i HSM:er (Hardware Security Modules) som är certifierade enligt FIPS 140-2 nivå 2. Du kan lagra SQL Server-krypteringsnycklar för säkerhetskopiering eller transparent datakryptering och CloudLink SecureVM-nycklar i Key Vault tillsammans med andra nycklar eller hemligheter från dina program. Hantera behörigheter och åtkomst till de skyddade objekten via Azure Active Directory.

Läs mer om Key Vault

Kryptera virtuella Linux- och Windows-datordiskar

Med Azure Disk Encryption kan du enkelt uppfylla organisationens krav på säkerhet och efterlevnad genom att kryptera dina virtuella datordiskar med nycklar och principer som du styr i Azure Key Vault. Du kan kryptera dina virtuella datordiskar, både startdiskar och datadiskar, med Azure Disk Encryption. Den här lösningen fungerar med Linux och Windows och använder Azure Key Vault så att du kan skydda diskkrypteringsnycklar, hantera nyckelåtkomstprinciper och granska hur nycklarna används. Alla data på de virtuella datordiskarna krypteras på plats med branschstandardiserad krypteringsteknik på dina Azure Storage-konton. Azure Disk Encryption-lösningen för Windows är baserad på beprövad Microsoft BitLocker-enhetskryptering medan Linux-lösningen är baserad på dm-crypt.

Azure Disk Encryption är bara tillgängligt på virtuella datorer på standardnivå och stöds inte på virtuella datorer i DS-serien (premium storage-nivå).

Läs mer om Azure Disk Encryption

Bygg lösningar som uppfyller fler krav

Azure Virtual Machines är certifierat för FISMA, FedRAMP, HIPAA, PCI DSS Level 1 och andra viktiga efterlevnadsprogram, vilket gör det lättare för dina egna Azure-program att uppfylla efterlevnadskrav och för din verksamhet att hantera en lång rad nationella och internationella bestämmelser.

Läs mer om Azures efterlevnadscertifieringar

Skydda nätverkstrafiken från hot

Använd Azure Virtual Network för att skapa en VPN-anslutning med hög säkerhet till dina virtuella datorer – eller kringgå Internet helt med en privat Azure ExpressRoute-anslutning. Med Virtual Network kan du isolera nätverkstrafik mellan program och få större kontroll över din nätverkskonfiguration, inklusive undernät och önskade DNS-IP-adresser. Ställ in åtkomstkontroller på dina slutpunkter som hjälper dig att stoppa obehörig åtkomst och utnyttja Azure Marketplace för att skaffa brandväggar för webbprogram som är lätta att distribuera från partner som aiScaler, Alert Logic, Barracuda Networks, Check Point och Cohesive Networks.

Varför ska du lita på säkerheten i Virtual Machines?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Skapa en virtuell dator på några sekunder

Kan vi hjälpa dig?