Säkerhet

Säkra och skydda dina virtuella datorer

  • Kryptera känsliga data
  • Skydda virtuella datorer mot virus och skadlig kod
  • Skydda nätverkstrafik
  • Identifiera och upptäck hot
  • Uppfyll efterlevnadskrav

Skydda dina virtuella datorer mot virus och skadlig kod

Vi erbjuder program mot skadlig kod från stora säkerhetsleverantörer som Microsoft, Symantec, Trend Micro, McAfee och Kaspersky för att skydda dina virtuella datorer från skadliga filer, annonsprogram och andra hot. Det är också enkelt att installera, konfigurera och underhålla lösningar som skyddar mot skadlig kod på dina virtuella datorer via fjärranslutning genom Azure Portal, Azure PowerShell och kommandoraden.

Läs Microsofts faktablad om program mot skadlig kod

Skydda känsliga data på dina virtuella datorer

Dina data är viktiga för din verksamhet – och för oss. Därför övervakar vi dem dygnet runt och bygger datacenter som utformas för att skydda dina data och tjänster från obehörig åtkomst. Som extra skydd erbjuder vi också branschledande krypteringslösningar från CloudLink och Trend Micro för dina virtuella datorer och alla data som finns på dem. Du kan också använda Microsoft SQL Servers transparenta datakryptering (TDE) för realtidsskydd på programnivå.

Läs Microsofts faktablad om dataskydd

Centralisera nycklar och hemligheter med Key Vault

Förenkla hanteringen av och säkerheten för viktiga hemligheter och nycklar genom att lagra dem i Azure Key Vault. Med Key Vault kan du lagra dina nycklar i HSM:er (Hardware Security Modules) som är certifierade enligt standarden FIPS 140-2 nivå 2. Du kan lagra SQL Server-krypteringsnycklar för säkerhetskopiering eller transparent datakryptering och CloudLink SecureVM-nycklar i Key Vault tillsammans med andra nycklar eller hemligheter från dina program. Behörighet och åtkomst till de skyddade objekten hanteras via Azure Active Directory.

Läs mer om Key Vault

Kryptera virtuella Linux- och Windows-datordiskar

Med Azure Disk Encryption kan du enkelt uppfylla organisationens krav på säkerhet och efterlevnad genom att kryptera dina virtuella datordiskar med nycklar och principer som du styr i Azure Key Vault. Du kan kryptera dina virtuella datordiskar, både startdiskar och datadiskar, med Azure Disk Encryption. Det fungerar med både Linux- och Windows-operativsystem. Tack vare Azure Key Vault kan du skydda diskkrypteringsnycklar, hantera nyckelåtkomstprinciper och granska hur nycklarna används. Alla data på de virtuella datordiskarna krypteras på plats med branschstandardiserad krypteringsteknik på dina Azure Storage-konton. Azure Disk Encryption-lösningen för Windows är baserad på beprövad Microsoft BitLocker-enhetskryptering medan Linux-lösningen är baserad på dm-crypt.

Azure Disk Encryption är bara tillgängligt för virtuella datorer på standardnivå. Det kan för närvarande inte användas med virtuella DS-datorer (Premium Storage).

Läs mer

Bygg lösningar som uppfyller fler krav

Azure Virtual Machines är certifierat för FISMA, FedRAMP, HIPAA, PCI DSS Level 1 och andra viktiga efterlevnadsprogram, vilket gör det lättare för dina egna Azure-program att uppfylla efterlevnadskrav och för din verksamhet att hantera en lång rad nationella och internationella bestämmelser.

Visa alla Azures efterlevnadscertifieringar

Skydda nätverkstrafiken från hot

Använd Azure Virtual Networks för att skapa en säker VPN-anslutning till dina virtuella datorer – eller kringgå Internet helt med en privat ExpressRoute-anslutning. Virtual Networks kan isolera nätverkstrafik mellan program och ge dig större kontroll över din nätverkskonfiguration, inklusive undernät och önskade DNS-IP-adresser. Ställ in åtkomstkontroller på dina slutpunkter som hjälper dig att stoppa obehörig åtkomst och använd Azure Marketplace för att skaffa brandväggar för webbprogram som är lätta att distribuera från partner som aiScaler, Alert Logic, Barracuda, Check Point och Cohesive.

Läs mer om virtuella nätverk

Kom igång med ExpressRoute

Så här styr du åtkomsten till virtuella datorers slutpunkter

Läs faktabladet om Azure Network Security

Skapa en virtuell dator på några sekunder