Säkert och väl förvaltat moln

Vidta enkla åtgärder för att skydda och hantera Azure IaaS

Vissa av funktionerna som beskrivs på den här sidan lanserades ursprungligen under varumärket Operations Management Suite (OMS) och användes visa en fristående portal. Dessa funktioner är nu tillgängliga i Azure.

Att skydda och hantera molnet är ett gemensamt åtagande,

Du är inte ensamt ansvarig för att skydda dina instanser, program, arbetsbelastningar och data när du använder Azure IaaS. Vi arbetar hårt med säkerheten och tillgängligheten i Azure med inbyggda tjänster som du enkelt kan distribuera för att få en säker och väl förvaltad molninfrastruktur.

Skydda dina molnresurser

Få full insikt och kontroll över säkerheten för dina virtuella datorer, appar och arbetsbelastningar med Azure Security Center. Centralisera hanteringen av dina säkerhetsprinciper och integrera befintliga processer och verktyg.

Identifiera verkliga hot med avancerade analyser och skydda dig genom att åtgärda sårbarheter, distribuera inbyggda säkerhetskontroller och minska attackytan.

Läs mer om Azure Security Center

Skydda data i molnet

Undvik kostsamma avbrott i verksamheten, uppfyll efterlevnadsmål och skydda dina data mot utpressningstrojaner och mänskliga misstag genom att säkerhetskopiera virtuella datorer med Azure Backup. Se till att dina data är krypterade i rörelse och i vila och aktivera just-in-time-åtkomst för behöriga användare baserad på multifaktorautentisering för att förhindra obehörig användning.

Eftersom Azure Backup är inbyggt kan du konfigurera din säkerhetskopiering i molnet med ett par enkla steg, och du behöver inte ägna tid och kraft på att integrera lösningar från andra leverantörer. Dessutom är det kostnadseffektivt. Du betalar bara för det du använder och du kan återställa data utan extra kostnad.

Läs mer om Azure Backup

Övervaka molnets hälsa

Få full insikt i hälsa och prestanda för dina arbetsbelastningar, appar och infrastruktur med Azures övervakningstjänster, till exempel Azure Log Analytics och Azure Application Insights. Samla enkelt in data från valfria källor och få omfattande insikter (till exempel om användning av CPU, disk och minne för dina virtuella datorer), visa program- och nätverksberoenden över flera virtuella datorer och spåra programprestanda.

Hitta snabbt den information du behöver med hjälp av interaktiva frågor och fulltextsökning. Utför rotorsaksanalyser med avancerad analys, inklusive maskininlärningsalgoritmer. Och åtgärda fel snabbare med aviseringsinställning, automatiserad korrigering och integration med biljettsystem och andra kundtjänstsystem.

Läs mer om Azure Monitor

Integrera enkelt med lokal säkerhet och hantering

Med ytterligare tjänster som Azure Site Recovery och Azure Automation kan du uppfylla företags behov av säkerhet och hantering från slutpunkt till slutpunkt, ge stöd åt din hybridmolnmiljö och få en smidig integration med valfria tjänster lokalt.

Varför ska du lita på Säkert och väl förvaltat moln?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Kunder använder Azure för att få ett säkert och väl förvaltat moln

Uppdateringar om Säkert och väl förvaltat moln, bloggar och meddelanden

Kom igång med Security Center, Backup och övervakningstjänster