Machine Learning Server på virtuella datorer

Ge dina data maskininlärning och artificiell intelligens

En flexibel maskininlärningsplattform för att avslöja insikter med R och Python

Skapa innovativa prediktiva modeller med en plattform som levererar de prestanda, det val av maskininlärningsmodell och den anpassningsenkelhet du behöver. Distribuera i minuter med färdiga virtuella Azure-datorer på Linux eller Windows, som inkluderar både R- och Python-bibliotek. Bara Machine Learning Server erbjuder inbyggda bibliotek, verktyg och språk samt driftsättning i företagsklass – samtidigt som analyser utförs direkt där dina data finns.

Färdiga avbildningar av virtuella datorer

Etablera en arbetsbelastning med maskininlärning med hjälp av en färdig virtuell Azure-dator för Windows eller Linux, helt konfigurerad för R- och Python-algoritmer.

Inbäddade bibliotek i beprövade modeller

Få åtkomst till en uppsättning färdiga AI-modeller, som attityd- och textanalys. Välj bland beprövade R- och Python-modeller kombinerat med det bästa av öppen källkod och i Microsofts maskininlärningsbibliotek.

Flexibel plattform för att skapa och träna modeller

Välj bästa plattform, språk och verktyg för att skapa dina modeller, och träna sedan i skala i Azure. Distribuera i valfri miljö för maximal portabilitet.

Innovativa verktyg för anpassning

Skapa nya algoritmer för dina unika krav. Utveckla kraftfulla analysmodeller med valfri öppen källkod och kommersiellt integrerade utvecklingsmiljöer, som Visual Studio Tools for R och Python.

Tillförlitlig skalbarhet och pålitliga prestanda

Skala analyser, från enskilda servrar till stora kluster, med ojämförbara prestanda som använder minnesintern teknik och asynkron batchbearbetning.

Driftsättning i företagsklass

Distribuera tränade modeller i en säker och skalbar miljö med en rad med kod. Resultat direkt i en miljö med hög volym med webbtjänster i realtid.

Varför ska du lita på Machine Learning Server på virtuella datorer?

  • Microsoft investerar över en miljard USD varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Kunder som använder virtuella Machine Learning Server-datorer

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig att använda Machine Learning Server på virtuella datorer med 5 minuter långa snabbstartssjälvstudier och dokumentation för både Linux och Windows.

Utöka Machine Learning Server med fler funktioner och produkter, som tjänster för säkerhet och säkerhetskopiering.

Dokumentation och resurser

Relaterade produkter och tjänster

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Utforska hur Machine Learning Server ger dina data maskinlärning och AI