Hoppa över navigering

Datavetenskap – virtuella datorer

Förkonfigurerade virtuella datorer i molnet för dataforskning och AI-utveckling

Virtuella datorer för datavetenskap (DSVM) är förinstallerade avbildningar av virtuella Azure-datorer som har konfigurerats och testats med flera populära verktyg som ofta används för dataanalys, maskininlärning och AI-träning.

Arbetsflöde för datavetenskap från slutpunkt till slutpunkt med virtuella datorer för datavetenskap

Bild över arbetsflödet för en virtuell dator för datavetenskap

Analysskrivbord i molnet

Enhetlig installation mellan team för enklare delning och samarbete, Azures skalning och hantering, minimal konfigurering och ett helt molnbaserat skrivbord för datavetenskap.

Kurser och utbildning om datavetenskap

Snabb, problemfri start för scenarier med ett eller flera klassrum och onlinekurser.

Elastisk kapacitet på begäran

Kör analyser i alla Azure-maskinvarukonfigurationer med vertikal och horisontell skalning. Betala bara för det du använder, när du använder det.

Djupinlärning med GPU:er

Lättillgängliga GPU-kluster med förkonfigurerade djupinlärningsverktyg.

Exempel och mallar för att komma igång

Exempel, mallar och exempelanteckningsböcker som skapats eller testats av Microsoft finns tillgängliga på de virtuella datorerna för att göra det lättare att komma igång med de olika verktygen och funktionerna, som neurala nätverk (PYTorch, Tensorflow och så vidare), datatransformering, R, Python, Julia och SQL Server.

Integrerat med Azure Machine Learning

Använd förinstallerade AzureML-SDK och CLI för att skicka distribuerade träningsjobb till skalbara AzureML-beräkningskluster, spåra experiment, distribuera modeller och bygga upprepningsbara arbetsflöden med AzureML-pipelines. Dessutom kan Data Science VM användas som beräkningsmål för träningskörningar och AzureML-pipelines.

DSVM-versioner

Data Science Virtual Machine – Windows

Utforsknings-, analys-, modellerings- och utvecklingsverktyg för datavetenskap

Programvaruplaner från

Kostnadsfri

Data Science Virtual Machine – Ubuntu

Virtuell dator med ramverk för djupinlärning och verktyg för maskininlärning och datavetenskap

Programvaruplaner från

Kostnadsfri

Vad ingår?

Anaconda Python
Python
R
Jupyter Notebooks
PyTorch
TensorFlow
MLFlow
Apache Spark
Microsoft Cognitive Toolkit
Visual Studio
Microsoft Excel
Power BI
SQL Server

Skapa en virtuell dator för datavetenskap på några sekunder

Kan vi hjälpa dig?