Hoppa över navigering

Datavetenskap – virtuella datorer

Omfattande förkonfigurerade virtuella datorer för modellering, utveckling och distribution inom datavetenskap.

Förkonfigurerade miljöer i molnet för datavetenskap och AI-utveckling

Virtuella datorer för datavetenskap (DSVM) är förinstallerade avbildningar av virtuella Azure-datorer som har konfigurerats och testats med flera populära verktyg som ofta används för dataanalys, maskininlärning och AI-träning.

Arbetsflöde för datavetenskap från slutpunkt till slutpunkt med virtuella datorer för datavetenskap

Bild över arbetsflödet för en virtuell dator för datavetenskap

Analysskrivbord i molnet

Enhetlig installation mellan team för enklare delning och samarbete, Azures skalning och hantering, minimal konfigurering och ett helt molnbaserat skrivbord för datavetenskap.

Kurser och utbildning om datavetenskap

Snabb, problemfri start för scenarier med ett eller flera klassrum och onlinekurser.

Elastisk kapacitet på begäran

Kör analyser i alla Azure-maskinvarukonfigurationer med vertikal och horisontell skalning. Betala bara för det du använder, när du använder det.

Djupinlärning med GPU:er

Lättillgängliga GPU-kluster med förkonfigurerade djupinlärningsverktyg. Speciella virtuella datorer för djupinlärning med exempel och arbetsflöden.

Exempel och mallar för att komma igång

Exempel, mallar och exempelanteckningsböcker som skapats eller testats av Microsoft finns tillgängliga på de virtuella datorerna för att göra det lättare att komma igång med de olika verktygen och funktionerna, som neurala nätverk (CNTK, Tensorflow osv.), datatransformering, R, Python, Julia och SQL Server.

Parallelliserad AI-träning med Azure Batch

De virtuella datorerna för datavetenskap respektive djupinlärning är helt integrerade med Azure AI-träningstjänsten och ger i princip oändlig kapacitet för paralleliserad AI-träning i en utskalningsmodell.

DSVM-versioner

Virtuell dator för datavetenskap – Windows 2016

Utforsknings-, analys-, modellerings- och utvecklingsverktyg för datavetenskap

Programvaruplaner från

Kostnadsfri

Microsoft-logotyp

Virtuell dator för datavetenskap för Linux (Ubuntu)

Virtuell dator med ramverk för djupinlärning och verktyg för maskininlärning och datavetenskap

Programvaruplaner från

Kostnadsfri

Microsoft-logotyp

Virtuell dator för datainlärning

Ett verktygspaket för djupinlärning för virtuella datorer för datavetenskap

Programvaruplaner från

Kostnadsfri

Microsoft-logotyp

Virtuell dator för datavetenskap – Windows 2012

Virtuell dator med verktyg för modellering och utveckling inom datavetenskap

Programvaruplaner från

Kostnadsfri

Microsoft-logotyp

Virtuell dator för datavetenskap för Linux (CentOS)

Virtuell dator med verktyg för modellering och utveckling inom datavetenskap

Programvaruplaner från

Kostnadsfri

Microsoft-logotyp

Virtuell geo-spatial AI Data Science-dator med ArcGIS

Ett geo-spatialt AI- och analystillägg till Microsoft Data Science Virtual Machine

Programvaruplaner från

Kostnadsfri

Microsoft-logotyp

Vad ingår?

Anaconda Python

Anaconda Python

R-server

R-server

Jupyter Notebooks

Jupyter Notebooks

Visual Studio

Visual Studio

Microsoft Excel

Microsoft Excel

SQL Server

SQL Server

Power BI

Python

Python

Microsoft Cognitive Toolkit

Microsoft Cognitive Toolkit

Apache Spark

Apache Spark

Relaterade produkter och tjänster

Machine Learning Studio

Skapa, distribuera och hantera enkelt lösningar för förutsägelseanalys

Machine Learning Services

Låt alla ta del av AI med en skalbar, tillförlitlig plattform från slutpunkt till slutpunkt med experimentering och modellhantering

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Skapa en virtuell dator för datavetenskap på några sekunder