StorSimple

En lösning för hybridmolnlagring för företag som sänker kostnaderna med upp till 60 %

Företag som använder StorSimple

Konsolidera lagringsinfrastrukturen

Med en heltäckande lösning för hybridmolnlagring för företag uppfyller StorSimple behovet av både prestanda- och kapacitetsinriktade program. Här möts det bästa av två världar: fysiska matriser för distribution i datacenter, och virtuella matriser för mindre företagsmiljöer som fjärr- och filialkontor som kräver nätverksansluten lagring. Med en infrastruktur på begäran behövs varken installation eller kostsamt underhåll av lokal utrustning för nya eller speciella projekt. Och genom att använda lokal lagring för prestanda har du möjlighet att lagra alla volymdata lokalt.

Automatisera datahanteringen

Hantera dina växande datamängder effektivt genom att låta StorSimple automatiskt arkivera inaktiva primärdata från lokal lagring till molnet för smidig kapacitetsökning. Du behöver inte längre ha separata infrastrukturer för säkerhetskopiering med ögonblicksbilder av molnet som ger dataskydd på annan plats, och slipper fjärreplikera data till ett sekundärt datacenter med molnlagring. Det är dags att skifta fokus från kapacitetsinköp och infrastrukturunderhåll till att uppfylla affärsbehoven.

Snabbare katastrofåterställning och förbättrad efterlevnad

Snabb och tillförlitlig haveriberedskap, även för större volymer. Genom att använda programprinciper i stället för bandrotation eller säkerhetskopieringssystemets kapacitet ger StorSimple omedelbar datatillgänglighet under en partiell eller till och med fullständig haveriberedskap. Programmen öppnas snabbare vilket påskyndar hela återställningen – och du sparar in kostnader för återvunnen produktivitet. Med StorSimple kan kunderna dessutom finjustera och åtgärda luckor genom att testa dataåterställningen, samtidigt som företagets principer för datakvarhållning och haveriberedskap följs utan att den dagliga driften störs.

Utveckla verksamheten med ökad IT-flexibilitet

Snabbare affärsanalys och beslut med innovativ och smidig dataförflyttning från fjärr- eller filialkontor och datacenter till molnet. Med StorSimple effektiviseras driften och du slipper lägga din IT-budget på onödiga inköp av lagringsutrymme, vilket sänker IT-kostnaderna markant. Detta frigör administrationstid och minskar de övergripande lagringskostnaderna med så mycket som 60 %.

Översikt över StorSimple

StorSimple 8000-serien

Ta ett nytt grepp om företagslagring. Hybridlagringsmatriserna i StorSimple 8000-serien sammanför SSD-diskar och hårddiskenheter med molnlagring och använder ekonomisk molnlagring för inaktiva data samtidigt som dina mest affärskritiska data lagras lokalt på högsta möjliga prestandanivå. Resultatet är en lösning för hybridmolnlagring för företag som tillhandahåller primärlagring, säkerhetskopiering, arkivering, integrerat dataskydd och platsoberoende haveriberedskap. Tillsammans med Microsoft Azure ger StorSimple massiv skalning av lagringsinfrastrukturen samtidigt som den ständiga tillväxten av lagringsutrymme förhindras, företagets totala lagringseffektivitet optimeras och kostnaderna sänks. Molnlösningen StorSimple (8010 och 8020) är en programvaruversion av StorSimple-lösningen för virtuella datorer som körs i Azure. StorSimple 8010 bygger på Azure Standard-lagring och virtuella datorer och är ett perfekt alternativ till återställning av enskilda objekt. StorSimple 8020 använder Azure Premium Storage och tillhandahåller haveriberedskap och program att köra i Azure med StorSimple Cloud Appliance.

StorSimple Virtual Array

StorSimple har lanserat den offentliga förhandsversionen av den lokala versionen av StorSimple Virtual Array. Det här är en version av StorSimple-lösningen i form av en virtuell dator som är installerad på en kunds fjärr- eller avdelningskontor. Detta ger en kostnadseffektiv, lätt lösning för mindre företagsmiljöer samtidigt som du får det grundläggande värdet i StorSimple Hybrid Cloud Storage-lösningen. StorSimple Virtual Array kan laddas ned från StorSimple Manager, på Azure Portal och installeras på en virtuell dator som konfigureras i ett Hyper-V- eller VMware- hypervisorprogram. StorSimple Virtual Array kan konfigureras som NAS (med SMB) eller med en SAN-enhet (med iSCSI). Inledningsvis används det för fildelning, informationsarbete och samarbetsscenarier, samt små databasarbetsbelastningar med en kombination av lokala och nivåbaserade volymer. StorSimple Virtual Array hanteras från StorSimple Manager-tjänsten på Azure Portal.

Relaterade produkter och tjänster

ExpressRoute

Dedikerade fiberanslutningar för privata nätverk till Azure

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några minuter

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter