Tabellagring

En NoSQL-nyckelvärdelagring för snabb utveckling med massiva halvstrukturerade datauppsättningar

  • Lagra halvstrukturerade data med hög tillgänglighet
  • Skapa mycket skalbara appar
  • Skapa appar som kräver ett flexibelt dataschema
  • Använd JSON för att serialisera data
  • Utför OData-baserade frågor

Lagra flera petabyte strukturerade data

Använd Azure Table Storage för att lagra flera petabyte halvstrukturerade data samtidigt och hålla nere kostnaderna. Till skillnad från många datalager – både lokala och molnbaserade – kan du skala upp med Table Storage utan att behöva dela upp datauppsättningen manuellt. Tillgänglighet är inte heller något problem. Med hjälp av geo-redundant lagring replikeras lagrade data tre gånger inom en region och ytterligare tre gånger i en annan region långt bort.

Stöd för flexibla datascheman

Table Storage är utmärkt för flexibla datauppsättningar – användardata för webbappar, adressböcker, enhetsinformation och andra metadata – och gör det möjligt att bygga molnappar utan att låsa datamodellen till specifika scheman. Eftersom olika rader i samma tabell kan ha olika struktur – till exempel orderinformation på en rad, kundinformation på en annan – kan du utveckla din app och tabellschemat utan att det behöver tas offline.

Gjort för företag

Table Storage använder sig av en stark konsekvensmodell. När data infogas eller uppdateras i Table Storage kommer den senaste uppdateringen att visas vid all efterföljande åtkomst till dessa data. Det här är viktigt för system med flera användare som uppdaterar datalager samtidigt.

Utvecklat för utvecklare

Azure Storage tillhandahåller rika klientbibliotek för att bygga appar med .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby och Python. Klientbiblioteken erbjuder avancerade funktioner för Table Storage, däribland stöd för OData för frågekörning och funktioner för optimistisk låsning. Data i Azure Storage går också att komma åt via REST API, som kan anropas av alla språk som gör HTTP/HTTPS-begäranden.

Varför ska du lita på Tabellagring?

  • Microsoft investerar över USD 1 miljarder USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Kunder som använder Table Storage

Xbox
GreenButton
Carnegie Mellon University
Orange Tribes

Allt du behöver för att komma igång

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Lär dig hur du använder Table Storage med 5 minuter långa självstudier och dokumentation.

Gör Table Storage bättre med fler funktioner och produkter, t.ex. säkerhets- och säkerhetskopieringstjänster.

Uppdateringar om Tabellagring, bloggar och meddelanden

Börja använda Table Storage