Tabellagring

En NoSQL-nyckelvärdelagring för snabb utveckling med massiva halvstrukturerade datauppsättningar

Kunder som använder Table Storage

Lagra flera petabyte strukturerade data

Använd Azure Table Storage för att lagra flera petabyte halvstrukturerade data samtidigt och hålla nere kostnaderna. Till skillnad från många datalager – både lokala och molnbaserade – kan du skala upp med Table Storage utan att behöva dela upp datauppsättningen manuellt. Tillgänglighet är inte heller något problem. Med hjälp av geo-redundant lagring replikeras lagrade data tre gånger inom en region och ytterligare tre gånger i en annan region långt bort.

Lagra flera petabyte strukturerade data

Stöd för flexibla datascheman

Table Storage är utmärkt för flexibla datauppsättningar – användardata för webbappar, adressböcker, enhetsinformation och andra metadata – och gör det möjligt att bygga molnappar utan att låsa datamodellen till specifika scheman. Eftersom olika rader i samma tabell kan ha olika struktur – till exempel orderinformation på en rad, kundinformation på en annan – kan du utveckla din app och tabellschemat utan att det behöver tas offline.

Stöd för flexibla datascheman

Gjort för företag

Table Storage använder sig av en stark konsekvensmodell. När data infogas eller uppdateras i Table Storage kommer den senaste uppdateringen att visas vid all efterföljande åtkomst till dessa data. Det här är viktigt för system med flera användare som uppdaterar datalager samtidigt.

Gjort för företag

Utvecklat för utvecklare

Azure Storage tillhandahåller rika klientbibliotek för att bygga appar med .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby och Python. Klientbiblioteken erbjuder avancerade funktioner för Table Storage, däribland stöd för OData för frågekörning och funktioner för optimistisk låsning. Data i Azure Storage går också att komma åt via REST API, som kan anropas av alla språk som gör HTTP/HTTPS-begäranden.

Börja använda Table Storage