Queue Storage

Hållbara köer för molntjänster för stora volymer

Fristående komponenter

Skapa flexibla program med Queue Storage för att separera funktioner för bättre hållbarhet i stora arbetsbelastningar. När program utformas för skalning är ofta programkomponenterna fristående, så att de kan skala oberoende av varandra. Med Queue Storage får du asynkrona meddelandeköer för kommunikation mellan programkomponenter, oavsett om de körs i molnet, på skrivbordet, lokalt eller på mobila enheter.

Bygga flexiblare program

Inbyggd elasticitet

Queue Storage gör ditt program skalbart och mindre känsligt för enskilda komponentfel. Om en del av arkitekturen slutar att fungera buffras meddelanden och plockas sedan naturligt upp av andra bearbetningsnoder för meddelanden. På så sätt bibehålls arbetsbelastningens integritet.

Hantera trafikökningar

Skala för ökningar

Hitta rätt storlek för tjänstdistributionen med Queue Storage. Program absorberar oväntade trafikökningar och hindrar servrar från att bli överhopade av en stor mängd begäranden. Kölängden kan övervakas för att ge ökad elasticitet till programmet. Du kan distribuera eller placera ytterligare arbetsnoder i viloläge baserat på kundefterfrågan.

Skala för ökningar
Zitec

"We’re so happy with the interoperability and storage capabilities of Microsoft Azure that, if the need arises to put the entire application in the cloud, we will certainly choose Microsoft Azure based on its scalability and interoperability with PHP and many other open source technologies"

Alexandru Lapusan, CEO & Founding Partner at Zitec

Relaterade produkter och tjänster

Data Lake Store

Lagringsplats i hyperskala för resurskrävande stordataanalyser

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som tjänst

DocumentDB

Hanterad NoSQL-dokumentdatabas som tjänst

Kom igång med kölagring