Kölagring

Hållbara köer för molntjänster för stora volymer

Fristående komponenter

Använd Azure Queue Storage för att bygga flexibla appar och separera funktioner för bättre hållbarhet i stora arbetsbelastningar. När du utformar program för skalning är programkomponenterna ofta fristående, så att de kan skalas oberoende av varandra. Queue Storage ger dig asynkrona meddelandeköer för kommunikation mellan programkomponenter, oavsett om de körs i molnet, på skrivbordet, lokalt eller på mobila enheter.

Bygga flexiblare program

Inbyggd elasticitet

Queue Storage gör ditt program skalbart och mindre känsligt för enskilda komponentfel. Om en del av arkitekturen slutar att fungera buffras meddelanden och plockas sedan naturligt upp av andra bearbetningsnoder för meddelanden. På så sätt bibehålls arbetsbelastningens integritet.

Hantera trafikökningar

Skala för ökningar

Använd Queue Storage för att hitta rätt storlek för tjänstdistributionen. Program absorberar oväntade trafikökningar, vilket hindrar servrar från att bli överhopade av en stor mängd begäranden. Övervaka kölängden för att ge ökad elasticitet till programmet. Du kan distribuera eller placera ytterligare arbetsnoder i viloläge baserat på kundefterfrågan.

Skala för ökningar
Zitec

"We're so happy with the interoperability and storage capabilities of Microsoft Azure that, if the need arises to put the entire application in the cloud, we will certainly choose Microsoft Azure based on its scalability and interoperability with PHP and many other open source technologies."

Alexandru Lapusan, VD och Founding Partner på Zitec

Relaterade produkter och tjänster

Azure Data Lake Storage

Extremt skalbar och säker Data Lake-funktion som bygger på Azure Blob Storage

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Kom igång med kölagring