SQL Server Stretch Database

Sträck ut SQL Server-databaser dynamiskt till Azure

Gör varma och kalla data tillgängliga mot en låg kostnad

Med SQL Server Stretch Database kan du sträcka ut frekventa och lågfrekventa transaktionsdata dynamiskt från Microsoft SQL Server 2016 till Microsoft Azure. Till skillnad från vanlig kall datalagring har du alltid åtkomst till dina data. Med Stretch Database kan du tillhandahålla längre kvarhållningstider utan att spräcka din budget. I stället för att lägga pengar på dyra lokala lösningar när du skalar upp kan du sträcka ut data till molnet. Azure Storage kostar upp till 40 procent mindre än att lägga till mer utrymme lokalt hos företaget. Välj lämplig transaktionsnivå, beroende på hur ofta du kommer att använda dina data, och skala sedan upp eller ned efter behov. Mer information finns i SQL Server Stretch Database-priser.

Flytta data utan fråge- eller programändringar

Åtkomst till SQL Server-data oavsett om de lagras lokalt eller är utsträckta till molnet. Du definierar en princip som anger var data ska lagras och sedan flyttar SQL Server dessa data till bakgrunden automatiskt. Tabellen finns online och redo för frågor, och du behöver inte ändra befintliga frågor eller program – allt är helt transparent.

Använd avancerade säkerhetsalternativ

Med Stretch Database använder du SQL Server Always Encrypted för att kryptera data i rörelse. Säkerhet på radnivå och andra avancerade SQL Server-säkerhetsfunktioner fungerar också med Stretch Database så att du tryggt kan utöka dina data till molnet.

Effektivisera företagets lokala dataunderhåll

Minska företagets lokala underhåll och fotavtryck för lagring genom att flytta data till Azure. Med Stretch Database går det snabbare och enklare att säkerhetskopiera lokala data. Säkerhetskopieringen sker automatiskt för utsträckta data, vilket minskar underhållet ytterligare.

Enkel hantering

Aktivera Stretch Database från SQL Server Management Studio. Med Azure Portal kan du konfigurera ytterligare inställningar, välja en prestandanivå och skala upp eller ned efter behov samtidigt som du har kontroll över kostnaderna.

Relaterade produkter och tjänster

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Testa SQL Server Stretch Database med ditt kostnadsfria Azure-konto