SQL Server Stretch Database

Sträck ut lokala SQL Server-databaser dynamiskt till Azure

 • Scale SQL Server 2016 using the cloud storage you need
 • Make warm and cold data available to customers at low cost
 • Access and query stretched data online
 • Move data easily—no query or application changes required
 • Use with advanced security features like Always Encrypted
 • Reduce maintenance and storage costs for on-premises data

Gör varma och kalla data tillgängliga mot en låg kostnad

Med SQL Server Stretch Database kan du sträcka ut frekventa och lågfrekventa transaktionsdata dynamiskt från Microsoft SQL Server 2016 till Microsoft Azure. Till skillnad från vanlig kall datalagring har du alltid åtkomst till dina data. Med Stretch Database kan du tillhandahålla längre kvarhållningstider utan att spräcka din budget. I stället för att lägga pengar på dyra lokala lösningar när du skalar upp kan du sträcka ut data till molnet. Azure Storage kostar upp till 40 procent mindre än att lägga till mer utrymme lokalt hos företaget. Välj lämplig transaktionsnivå, beroende på hur ofta du kommer att använda dina data, och skala sedan upp eller ned efter behov. Mer information finns i SQL Server Stretch Database-priser.

Flytta data utan fråge- eller programändringar

<p>Åtkomst till SQL Server-data oavsett om de lagras lokalt eller är utsträckta till molnet. Du definierar en princip som anger var data ska lagras och sedan flyttar SQL Server dessa data till bakgrunden automatiskt. Tabellen finns online och redo för frågor, och du behöver inte ändra befintliga frågor eller program – allt är helt transparent.</p>

Använd avancerade säkerhetsalternativ

With Stretch Database, use SQL Server Always Encrypted to encrypt your data in motion. Row-Level Security and other advanced SQL Server security features also work with Stretch Database, enabling you to extend data to the cloud with greater peace of mind.

Effektivisera företagets lokala dataunderhåll

<p>Minska företagets lokala underhåll och fotavtryck för lagring genom att flytta data till Azure. Med Stretch Database går det snabbare och enklare att säkerhetskopiera lokala data. Säkerhetskopieringen sker automatiskt för utsträckta data, vilket minskar underhållet ytterligare.</p>

Enkel hantering

<p>Aktivera Stretch Database från SQL Server Management Studio. Med Azure Portal kan du konfigurera ytterligare inställningar, välja en prestandanivå och skala upp eller ned efter behov samtidigt som du har kontroll över kostnaderna.</p>

Varför ska du lita på SQL Server Stretch Database?

 • Microsoft investerar över $1 billion varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

SQL Server Stretch Database priser

 • Ingen startkostnad
 • Inga uppsägningsavgifter

Allt du behöver för att komma igång

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.
Learn how to use SQL Server Stretch Database with 5-minute quickstart tutorials and documentation.
Enhance SQL Server Stretch Database with additional features and products, like security and backup services.

Dokumentation och resurser

Närliggande tjänster

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Testa SQL Server Stretch Database med ditt kostnadsfria Azure-konto