Oöverträffad prestanda till ett fantastiskt värde. Helt makalöst.

Analys i Azure är upp till 14 gånger snabbare och kostar 94 procent mindre än andra molntjänstleverantörer.

Varför vända sig någon annanstans?

Prisprestanda är avgörande för analyser

Azure överträffar andra molntjänstleverantörer i både TPC-H- och TPC-DS-prestandamåttsrapporten från GigaOm.*

Jämför prisprestanda för Azure SQL Data Warehouse och Google BigQuery

Azure SQL Data Warehouse överträffar Google BigQuery i alla TPC-H- och TPC-DS*-prestandamåttsfrågor. SQL Data Warehouse visar genomgående bättre prisprestanda jämfört med BigQuery, och kostar upp till 94 procent mindre i förhållande till SQL Data Warehouse-kluster som kör TPC-H*-prestandamåttsfrågor.

Jämför prisprestanda för Azure SQL Data Warehouse och Amazon Redshift

GigaOm-prestandamått visar även att Azure SQL Data Warehouse överträffar Amazon Redshift i 86 procent av alla TPC-H*-prestandamåttsfrågor. SQL Data Warehouse visar även genomgående bättre prisprestanda jämfört med Redshift och kostar upp till 46 procent mindre i förhållande till SQL Data Warehouse-kluster som kör TPC-DS*-prestandamåttsfrågor.

*Uppgifter om prestanda och prisprestanda baseras på data från en studie som beställdes av Microsoft och genomfördes av GigaOm i januari 2019 för TPC-H-prestandamåttsrapporten och mars 2019 för TPC-DS-prestandamåttsrapporten. Analys i Azure är upp till 14 gånger snabbare och kostar 94 procent mindre, enligt TPC-H-prestandamåttet, och är upp till 12 gånger snabbare och kostar 73 procent mindre, enligt TPC-DS-prestandamåttet. Prestandamåttsdata tas från erkända branschstandarder, TPC Benchmark™ H (TPC-H) och TPC Benchmark™ DS (TPC-DS), och baseras på testning av prestanda vid körning av 66 frågor för TPC-H och 309 frågor för TPC-DS, som genomfördes av GigaOm i januari 2019 respektive mars 2019. Testningen beställdes av Microsoft. Prisprestanda beräknas av GigaOm som TPC-H-/TPC-DS-måttet för ägarkostnad delat med sammansatt fråga. Priser baseras på offentliga USA-priser i januari 2019 för TPC-H-frågor och mars 2019 för TPC-DS-frågor. Faktisk prestanda och prissättning kan variera. Mer information om GigaOm-studien om prestandamått

GigaOm-rapport: Prestandamått för Data Warehouse i molnet

Se hur SQL Data Warehouse överträffar andra molntjänstleverantörer som en skalbar, högpresterande, analytisk molnlösning med makalösa prestanda och ojämförligt värde baserat på TPC-H-prestandamåttet som är branschstandard.

Läs rapporten

GigaOm-rapport: Prestandatestning av molninformationslager

Se hur SQL Data Warehouse överträffar andra molntjänstleverantörer i komplexa och krävande frågor som företag är beroende av för att köra kritiska affärsfunktioner baserat på TPC-DS-prestandamåttet som är branschstandard.

Läs rapporten

Sju viktiga principer för säkerhet och sekretess i molnet

Säkerhet och sekretess är grundläggande krav för alla organisationer. Genom att implementera de här sju viktiga affärsprinciperna kan du säkerställa att du inte äventyrar din strategi för säkerhet och sekretess.

Läs dokumentet

Säkerhet och sekretess för molninformationslagret

När du väljer en databasplattform bör säkerhet och sekretess vara en grundläggande del av dess utformning. Titta på det här webbseminariet på begäran och få reda på vad du ska utvärdera när du väljer ett informationslager.

Titta på webbseminariet

Omvandla dina data till insikter med banbrytande prestanda, säkerhet och hastighet

Mer information om SQL Data Warehouse, det kostnadseffektiva informationslagret som utformats för företagsanalys. Få banbrytande frågeprestanda för dina komplexa och kritiska arbetsbelastningar och detaljerad säkerhetskontroll av alla dina data, med analyslösningar som är kompatibla med dina befintliga utvecklar-, BI- och datavetenskapsverktyg.

Hantera dina arbetsbelastningar med mer flexibilitet

Leverera snabbare insikter och tillhandahåll flexibla serviceavtal, säkerhet och sekretessnivåer. Få mer värde för pris-per-fråga-prestanda – utan begränsningar.

Skydda dina data med avancerad säkerhet

Få en omfattande uppsättning säkerhetsfunktioner med dataskydd, åtkomstkontroll och inbyggd hotidentifiering.

Leverera insikter till alla i organisationen

Gör kraftfulla insikter tillgängliga för alla team och omvandla dina data från insikter till åtgärder. Få analyser av petabyte-skala i Power BI med hjälp av SQL Data Warehouse.

Kunder får kraftfulla insikter med Azure Dataanalys

”Det blev direkt uppenbart för oss att vi med Azure, särskilt Azure Key Vault, skulle kunna uppfylla våra egna hårda krav på dataskydd och säkerhet.”

Guido Vetter, Head of Corporate Center of Excellence Advanced Analytics and Big Data, Daimler AG

Läs berättelsen

”Azure SQL Data Warehouse gav oss omedelbart motsvarande eller bättre prestanda än vårt nuvarande system, som har justerats inkrementellt under de senaste 6,5 åren för våra höga prestandakrav.”

Lara Minor, Senior Enterprise Data Manager, Columbia Sportswear

”Vi utnyttjade elasticiteten hos SQL Data Warehouse för att skala instansen upp eller ned, så att vi endast betalar för resurserna när de används, vilket har minskat våra kostnader avsevärt. Den här arkitekturen presterar avsevärt bättre än de tidigare lokala lösningarna som vi ersatte, och vi har också fått en SSOT (Single Source of Truth) för alla företagets data.”

Chetan Kundavaram, Global Director, Anheuser-Busch InBev

Läs berättelsen

Gartner utnämner Microsoft som ledare i 2019 års Magic Quadrant för datahanteringslösningar för analys

Forrester Consulting studerar den totala ekonomiska effekten (TEI, Total Economic Impact) av det moderna informationslagret

Prova SQL Data Warehouse med ett kostnadsfritt Azure-konto