Insikter för alla till oslagbart pris. Helt makalöst.

Analys i Azure är upp till 14 gånger snabbare och kostar 94 procent mindre än andra molntjänstleverantörer. Varför vända sig någon annanstans?

Prisprestanda är avgörande för analyser

Azure överträffar andra molntjänstleverantörer i både TPC-H- och TPC-DS-prestandamåttsrapporten från GigaOm.*

Jämför prisprestanda för Azure SQL Data Warehouse och Google BigQuery

Azure SQL Data Warehouse överträffar Google BigQuery i alla TPC-H- och TPC-DS*-prestandamåttsfrågor. SQL Data Warehouse visar genomgående bättre prisprestanda jämfört med BigQuery, och kostar upp till 94 procent mindre i förhållande till SQL Data Warehouse-kluster som kör TPC-H*-prestandamåttsfrågor.

Jämför prisprestanda för Azure SQL Data Warehouse och Amazon Redshift

GigaOm-prestandamått visar även att Azure SQL Data Warehouse överträffar Amazon Redshift i 86 procent av alla TPC-H*-prestandamåttsfrågor. SQL Data Warehouse visar även genomgående bättre prisprestanda jämfört med Redshift och kostar upp till 46 procent mindre i förhållande till SQL Data Warehouse-kluster som kör TPC-DS*-prestandamåttsfrågor.

*Uppgifter om prestanda och prisprestanda baseras på data från en studie som beställdes av Microsoft och genomfördes av GigaOm i januari 2019 för TPC-H-prestandamåttsrapporten och mars 2019 för TPC-DS-prestandamåttsrapporten. Analys i Azure är upp till 14 gånger snabbare och kostar 94 procent mindre, enligt TPC-H-prestandamåttet, och är upp till 12 gånger snabbare och kostar 73 procent mindre, enligt TPC-DS-prestandamåttet. Prestandamåttsdata tas från erkända branschstandarder, TPC Benchmark™ H (TPC-H) och TPC Benchmark™ DS (TPC-DS), och baseras på testning av prestanda vid körning av 66 frågor för TPC-H och 309 frågor för TPC-DS, som genomfördes av GigaOm i januari 2019 respektive mars 2019. Testningen beställdes av Microsoft. Prisprestanda beräknas av GigaOm som TPC-H-/TPC-DS-måttet för ägarkostnad delat med sammansatt fråga. Priser baseras på offentliga USA-priser i januari 2019 för TPC-H-frågor och mars 2019 för TPC-DS-frågor. Faktisk prestanda och prissättning kan variera. Mer information om GigaOm-studien om prestandamått

Förvandla data till insikter för alla med oslagbart pris i förhållande till prestanda, extremt hög säkerhet och imponerande hastighet från SQL Data Warehouse

Insikter för alla

Se till att alla team får tillgång till värdefulla insikter med analyslösningar som är kompatibla med dina befintliga utvecklings-, BI- och databearbetningsverktyg. Få analyser av petabyte-skala i Power BI med hjälp av SQL Data Warehouse.

Oslagbart pris-/prestandaförhållande

Dra nytta av högsta prestanda och värde. Snabba upp frågeprestanda för komplexa och kritiska arbetsbelastningar.

Avancerad säkerhet

Få en omfattande uppsättning säkerhetsfunktioner med dataskydd, åtkomstkontroll och inbyggd hotidentifiering. Uppfyll de tuffaste kraven med proaktiv efterlevnad och Azure-säkerhet i flera lager.

The Total Economic Impact of Microsoft Azure Analytics with Power BI (Total ekonomisk inverkan – Microsoft Analytics med Power BI)

Lär dig hur företag uppnår bättre analysprestanda till lägre kostnad. Baserat på företagen som intervjuades och undersöktes beräknar Forrester att en Microsoft-lösning för analys och BI (Business Intelligence) kan ge en avkastning på investeringen på hela 271 procent. Läs rapporten och den ekonomiska analysen i den här undersökningen som Forrester Consulting genomfört på uppdrag av Microsoft.

Läs studien

GigaOm-rapport: Prestandamått för Data Warehouse i molnet

Se hur SQL Data Warehouse överträffar andra molntjänstleverantörer som en skalbar, högpresterande, analytisk molnlösning med makalösa prestanda och ojämförligt värde baserat på TPC-H-prestandamåttet som är branschstandard.

Läs rapporten

GigaOm-rapport: Prestandatestning av molninformationslager

Se hur SQL Data Warehouse överträffar andra molntjänstleverantörer i komplexa och krävande frågor som företag är beroende av för att köra kritiska affärsfunktioner baserat på TPC-DS-prestandamåttet som är branschstandard.

Läs rapporten

Sju viktiga principer för säkerhet och sekretess i molnet

Säkerhet och sekretess är grundläggande krav för alla organisationer. Genom att implementera de här sju viktiga affärsprinciperna kan du säkerställa att du inte äventyrar din strategi för säkerhet och sekretess.

Läs dokumentet

Se hur kunder får kraftfulla insikter med Azure Analytics

"Data is most powerful when it's accessible and understandable. With this Azure solution, our employees can query the data however they want versus being confined to the few rigid queries our previous system required. It’s very easy for them to use Power BI Pro to integrate new data sets to deliver enormous value. When you put BI solutions in the hands of your boots on the ground—your sales force, marketing managers, product managers—it delivers a huge impact to the business."

Wilmer Peres, Information Services Director, Reckitt Benckiser
Reckitt Benckiser

"It was immediately clear to us that with Azure, particularly Azure Key Vault, we would be able to meet our own rigorous requirements for data protection and security."

Guido Vetter, Head of Corporate Center of Excellence Advanced Analytics and Big Data, Daimler AG

Läs berättelsen

Daimler

"Azure SQL Data Warehouse instantly gave us equal or better performance as our current system, which has been incrementally tuned over the last 6.5 years for our demanding performance requirements."

Lara Minor, Senior Enterprise Data Manager, Columbia Sportswear
Columbia Sportwear Company

"We leveraged the elasticity of SQL Data Warehouse to scale the instance up or down, so that we only pay for the resources when they’re in use, significantly lowering our costs. This architecture performs significantly better than the legacy on-premises solutions it replaced, and it also provides a single source of truth for all of the company’s data."

Chetan Kundavaram, Global Director, Anheuser-Busch InBev

Läs berättelsen

AB InBev

**Gartner, Magic Quadrant för datahanteringslösningar för Analytics, Adam Ronthal, Roxane Edjlali, Rick Greenwald, den 21 januari 2019. Gartner stöder inte någon leverantör, produkt eller tjänster som skildras i deras forskningspublikationer och råder inte teknikanvändare att välja endast de leverantörer med högst betyg eller andra utmärkelser. Gartners forskningspublikationer består av Gartner-forskningsorganisationens åsikter och bör inte ses som absoluta fakta. Gartner friskriver sig från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, med hänsyn till denna forskning, inklusive garantier om säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål.

Snabba upp analyserna med ett kostnadsfritt Azure-konto

Kontakta oss om du har frågor