Spatial Anchors

Skapa spatialt medvetna upplevelser med mixad verklighet för flera användare

Skapa plattformsoberoende program för mixad verklighet med spatial kontext

Skapa appar med mixad verklighet som mappar, anger och återkallar exakta platser av intresse som är tillgängliga via HoloLens-, iOS- och Android-enheter. Möjliggör vägledning i utrymmen och hjälp användarna att samarbeta mer effektivt.

Ge verkligheten ett sammanhang

Ge användarna en bättre förståelse för sina data, var och när de än behöver dem, genom att placera och koppla det digitala innehållet till fysiska platser av intresse

Dela hologram på olika enheter

Uppnå snabbare beslut och resultat genom att erbjuda teamet och kunderna 3D på den enhet de föredrar

Införliva AI och skydda dina appar

Gör mer med din lösning genom att integrera IoT-tjänster och artificiell intelligens, samt skydda känsliga data med säkerhet i företagsklass från Azure

Så här fungerar det

Bygg plattformsoberoende appar för flera användare. Skapa beständiga spatiala fästpunkter i verkligheten och koppla digitalt innehåll till de fästpunkterna. Möjliggör vägledning. Med förhandsversionen av Azure Spatial Anchors har du alla de här funktionerna inom räckhåll. Se dem i kombination i ett vanligt scenario – granskning av arkitekturdesign.

Bygg appar som utnyttjar världen som arbetsyta

Mappa utrymmet och koppla platser av intresse för att skapa vägledningsupplevelser, och placera delningsbara, platsbaserade hologram utan miljökonfiguration eller QR-koder.

Skapa samarbetsbaserade upplevelser för olika plattformar

Dela innehåll med mixad verklighet på en verklig plats och kom tillbaka till det kontinuerligt för scenarier som utbildning och designgranskning – allt på de enheter som fungerar bäst för din lösning. Förhandsversionen av Azure Spatial Anchors har stöd för HoloLens-enheter, ARKit-aktiverade iOS-enheter samt ARCore-aktiverade Android-enheter. Skapa appar med hjälp av Unity eller den ursprungliga SDK du föredrar för de enheter du väljer att erbjuda stöd för.

Införliva AI och integrera IoT-data

Utveckla snabbare med mixad verklighet med hjälp av fördefinierade molnintegrationer för hantering av identitet, lagring, säkerhet och analys. Införliva enkelt artificiell intelligens (AI) och integrera IoT-tjänster för att visualisera data från IoT-sensorer som hologram.

Kom igång redan idag

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.
Skapa din första app med hjälp av snabbstartsmallar för HoloLens, Unity, iOS och Android.
Berika med Azure-tjänster, till exempel Azure Digital Twins, Azure Active Directory, Cognitive Services och Azure Cosmos DB.

Skapa lösningar för mixad verklighet och IoT som effektiviserar driften

Det kan vara svårt att få åtkomst till anläggningsdata i komplexa och aktiva miljöer, till exempel industrianläggningar och stora utrymmen (hotell, konferenslokaler m.m.). Det här scenariot, som bygger på förhandsversionen av Azure Spatial Anchors och Azure Digital Twins, visar hur du kan visualisera en virtuell replik av det fysiska utrymmet med realtidsdata för din miljö. Det utgör en guide för att förbättra tillgänglighet och drift inom hotell, tillverkning, detaljhandel med mera.

Betrott av företag i alla storlekar

Bygg på en säker grund

 • Ge anställda på företaget direkt åtkomst till förhandsversionen av Spatial Anchors med Azure Active Directory.
 • Tilldela olika nivåer av åtkomst till användare eller tjänster för dina Spatial Anchors-konton med inbyggd rollbaserad Azure AD-åtkomstkontroll.
 • Skapa helt isolerade Spatial Anchors-konton för att skydda spatiala data och kontrollera åtkomst till dem.
 • Skydda data medan de används med konfidentiell Azure-databehandling.
 • Övervaka arbetsbelastningar och hitta och åtgärda sårbarheter med Azure Security Center.
 • Skydda data mot utpressningstrojaner med Azure Backup.

Vanliga frågor och svar om förhandsversionen av Azure Spatial Anchors

 • Mixad verklighet är resultatet av att kombinera den fysiska världen med den digitala världen. Det lägger till interaktiva hologram i den verkliga miljön. Hologram är objekt av ljus och ljud som visas i världen omkring dig och döljer det som finns bakom dem som om de vore verkliga. Med hjälp av artificiell intelligens reagerar hologram i mixad verklighet på kommandon och interagerar med verkliga ytor i realtid.
 • På AR-plattformar (förhöjd verklighet) är ”fästpunkter” en vanlig referensram för att flera användare ska kunna placera digitalt innehåll på samma fysiska plats, där det kan ses på olika enheter med samma position och orientering i förhållande till miljön. Med Azure Spatial Anchors kan du lägga till beständighet och behörigheter för fästpunkter, och sedan koppla fästpunkter i programmet så att användarna kan hitta innehåll i närheten.
 • Azure Spatial Anchors erbjuder plattformsstöd för Unity, ARKit, ARCore och UWP. Skapa din första app med hjälp av snabbstartsmallar för HoloLens, Unity, iOS och Android.
 • Azure Spatial Anchors har stöd för alla HoloLens-enheter. I dag erbjuder vi dokumentationsstöd för HoloLens Development Edition och HoloLens Commercial Suite, och dokumentation för HoloLens 2 kommer snart. Du kan också använda den här tjänsten i appar som körs på iOS-baserade enheter med stöd för ARKit och Android-baserade enheter med stöd för ARCore.

  Läs mer

 • Tjänsten är kostnadsfri i den offentliga förhandsversionen. Vi meddelar priser längre fram. Om du vill veta mer, och hålla dig uppdaterad, kan du gå till vår sida med priser.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto.