Operations Management Suite | Säkerhet och efterlevnad

Hotidentifiering och skydd via avancerad molnsäkerhet

Analysera och undersöka incidenter

Analysera händelser snabbt via flera datakällor. Identifiera säkerhetsrisker och förstå omfattning och påverkan från hot och attacker för att mildra skador från en säkerhetsöverträdelse.

Identifiera hot innan de sker

Identifiera attackmönster genom att visualisera utgående IP-trafik och typer av skadliga hot. Förstå säkerhetspositionen för hela miljön, oavsett plattform.

Effektivisera säkerhetsgranskningar

Avbilda alla logg- och händelsedata som krävs för en säkerhets- eller efterlevnadsgranskning. Minska avsevärt den tid och de resurser du behöver för att göra en säkerhetsgranskning med en komplett och sökbar logg- och händelsedatauppsättning som kan exporteras.

Snabb datainsamling

Spara tid och minska ansträngningen för att identifiera säkerhetshändelser och hotdata som du behöver samla in och analysera. När du ansluter agenterna väljer och samlar tjänsten automatiskt in nödvändiga data.

Effektiv datalagring

Oavsett dataökning ger dig Operations Management Suite obegränsad beräknings- och lagringskapacitet, Du kan också kostnadseffektivt övervaka säkerhetshändelser under längre perioder och få exaktare resultat och tillhandahålla data för kritiska säkerhetsgranskningar.

Relaterade produkter och tjänster

Information och analyser

Hantera IT-resurser med en enda enhetlig upplevelse — oavsett plattform eller offentligt moln

Automatisering och kontroll

Kontinuerliga tjänster och efterlevnad med automation och konfigurationshantering

Skydd och återställning

Säkerställ tillgängliga program och dataskydd

Utvärdera Säkerhet och efterlevnad kostnadsfritt