Hoppa över navigering

Säkerhet och efterlevnad

Hotidentifiering och skydd via avancerad molnsäkerhet

Analysera och undersöka incidenter

Analysera händelser via flera datakällor och identifiera säkerhetsrisker. Förstå omfattning och påverkan från hot och attacker för att mildra skador från en säkerhetsöverträdelse.

Identifiera hot innan de sker

Identifiera attackmönster genom att visualisera utgående IP-trafik och typer av hot. Förstå säkerhetspositionen för hela miljön, oavsett plattform.

Effektivisera säkerhetsgranskningar

Avbilda alla logg- och händelsedata som krävs för en säkerhets- eller efterlevnadsgranskning. Minska den tid och de resurser du behöver för att göra en säkerhetsgranskning med en komplett och sökbar logg- och händelsedatauppsättning som kan exporteras.

Automatisk datainsamling

Spara tid och minska ansträngningen för att identifiera säkerhetshändelser och hotdata som du behöver samla in och analysera. När du ansluter agenterna väljer och samlar tjänsten automatiskt in nödvändiga data.

Effektiv datalagring

Oavsett dataökning får du den kapacitet för beräkning och lagring som du behöver med Säkerhet och efterlevnad. Det gör också att du kostnadseffektivt kan övervaka säkerhetshändelser under längre perioder och få exaktare resultat och tillhandahålla data för kritiska säkerhetsgranskningar.

Relaterade produkter och tjänster

Information och analyser

Sök, kombinera och analysera enkelt data från molnet

Automatisering och kontroll

Hantera all automatisering och alla konfigurationstillgångar centralt

Skydd och återställning

Säkerställ tillgängliga program och dataskydd

Utvärdera Säkerhet och efterlevnad kostnadsfritt