Azure Search

Söktjänst i molnet för utveckling av webb- och mobilappar

Kunder använder molnet och möjliggör sofistikerad sökning

Bygg fantastiska sökmiljöer för dina webb- och mobilappar

Många program använder sökning som det primära interaktionsmönstret för de kunder som förväntar sig hög leverans, bra förslag, så gott som omedelbara svar, flera språk, fasettering med mera. Azure Search gör det enkelt för dig att lägga in kraftfulla, sofistikerade sökfunktioner på din webbplats eller i ditt program. Microsofts inbyggda naturliga språkstack, som också används i Bing och Office, har förbättrats under 16 års utveckling. Du kan snabbt finjustera sökresultaten och konstruera detaljerade, välavvägda rankningsmodeller för att knyta sökresultaten till affärsmål. Tillförlitligt dataflöde och lagringsutrymme ger snabb sökindexering och frågekörning som stöder tidskänsliga sökscenarier.

Minska komplexiteten med en fullständigt hanterad tjänst

Med Azure Search behöver du inte konfigurera eller hantera ditt eget sökindex. Den fullständigt hanterade tjänsten hjälper dig att undvika att hantera skadade index, tjänstens tillgänglighet, skalning och uppdateringar av tjänsten. Skapa flera index utan ökad kostnad per index. Skala enkelt upp och ned när trafik och datavolymer för ditt program ändras.

Kom igång snabbt

Azure Search ökar din utvecklingshastighet tack vare stöd för välbekanta verktyg och en konsekvent, global Microsoft-molnplattform. Du kan snabbt etablera sökning och börja fylla i index för att komma igång snabbt. Liksom andra Azure-tjänster använder Azure Search välkända REST API-anrop och tillhandahåller en Microsoft-.NET SDK. Det världsomspännande nätverket med Azure-datacenter tillhandahåller snabbare svarstid för sökningar, oavsett var ditt program finns.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Azure SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst

Använd Azure Search med ditt kostnadsfria konto