Azure Search

Söktjänst i molnet för utveckling av webb- och mobilappar

Kunder drar nytta av molnet och möjliggör sofistikerad sökning

Bygg fantastiska sökmiljöer för dina webb- och mobilappar

Många program använder sökning som det främsta interaktionsmönstret för sina användare. När det handlar om sökning är användarnas förväntningar höga. De förväntar sig hög leverans, bra förslag, så gott som omedelbara svar, flera språk, fasettering med mera. Azure Search gör det enkelt att lägga in kraftfulla, sofistikerade sökfunktioner på din webbplats eller i ditt program. Microsofts inbyggda naturliga språkstack, som också används i Bing och Office, har förbättrats under 16 års utveckling. Du kan snabbt och enkelt finjustera sökresultaten och konstruera detaljerade, välavvägda rankningsmodeller för att knyta sökresultaten till affärsmål. Tillförlitligt dataflöde och lagringsutrymme ger snabb sökindexering och frågekörning som stöder tidskänsliga sökscenarier.

Minska komplexiteten med en fullständigt hanterad tjänst

Azure Search tar bort det komplexa i att lägga upp och hantera ditt eget sökindex. Denna fullständigt hanterade tjänst hjälper dig att undvika besväret med att hantera skadade index, tjänstens tillgänglighet, skalning och uppdateringar av tjänsten. Skapa flera index utan ökad kostnad per index. Skala enkelt upp och ned när trafik och datavolymer för ditt program ändras.

Kom igång snabbt

Azure Search ökar utvecklingshastigheten tack vare stöd för välbekanta verktyg och en konsekvent, global molnplattform. Du kan snabbt etablera sökning och börja fylla i index för att komma igång snabbt. Liksom andra Azure-tjänster använder Azure Search välkända REST API-anrop och erbjuder en .NET SDK. Det världsomspännande nätverket med Azure-datacenter betyder snabbare svarstid för sökningar. oavsett var ditt program finns.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

DocumentDB

Hanterad NoSQL-dokumentdatabas som tjänst

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som tjänst

Använd Azure Search med ditt kostnadsfria konto