Azure Search

AI-driven söktjänst i molnet för utveckling av webb- och mobilappar

Skapa en bra företagslösning för sökning

Många program och webbplatser använder sökning som ett primärt verktyg för kundinteraktion – och kunderna förväntar sig hög relevans, förslag, flera språk, fasettering och så gott som omedelbara svar.

Lägg enkelt till avancerade funktioner för molnsökning på en webbplats eller i ett program med hjälp av samma integrerade Microsoft-stack för naturligt språk som används i Bing och Office och som har förbättrats under 16 år. Du kan snabbt finjustera sökresultaten och konstruera detaljerade, välavvägda rankningsmodeller för att knyta sökresultaten till affärsmål. Tillförlitligt dataflöde och lagringsutrymme ger snabb sökindexering och frågekörning som stöder tidskänsliga sökscenarier.

Cognitive Search med AI-driven innehållsutökning FÖRHANDSVERSION

Med den nya, kognitiva sökfunktionen kan du använda artificiell intelligens till att extrahera insikter och strukturerad information från dina dokument. Skapa pipelines som använder kognitiva funktioner för att analysera och strukturera data innan de indexeras. Du kan välja bland olika inbyggda kognitiva funktioner och även utöka dem genom att skapa egna, anpassade funktioner. Cognitive Search är en offentlig förhandsversion och kompetenskörning ges för närvarande kostnadsfritt. Priser för den här funktionen meddelas vid ett senare tillfälle.

Minska komplexiteten med en fullständigt hanterad tjänst

Med Azure Search behöver du inte konfigurera eller hantera ditt eget sökindex. Den fullständigt hanterade tjänsten hjälper dig att undvika att hantera skadade index, tjänstens tillgänglighet, skalning och uppdateringar av tjänsten. Skapa flera index utan ökad kostnad per index. Skala enkelt upp och ned när trafik och datavolymer för ditt program ändras.

Kom igång snabbt

Azure Search ökar din utvecklingshastighet tack vare stöd för välbekanta verktyg och en konsekvent, global Microsoft-molnplattform. Du kan snabbt etablera sökning och börja fylla i index för att komma igång snabbt. Liksom andra Azure-tjänster använder Azure Search välkända REST API-anrop och tillhandahåller en Microsoft-.NET SDK. Det världsomspännande nätverket med Azure-datacenter tillhandahåller snabbare svarstid för sökningar, oavsett var ditt program finns.

Kunder använder molnet och möjliggör sofistikerad sökning

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Azure Cosmos DB

Globalt distribuerad databas för flera datamodeller oavsett skala

Cognitive Services

Lägg till smarta API-funktioner för att aktivera sammanhangsbaserad interaktion

Använd Azure Search med ditt kostnadsfria konto