Operations Management Suite | Protection & Recovery

Säkerställ programtillgänglighet och dataskydd med molninriktad säkerhetskopiering och haveriberedskap

Du får ett prisvärt skydd av alla dina tillgångar, var de än finns

Få realtidsinformation om tillgängligheten för dina program och data, oavsett plattform och plats, utan kostnaden för traditionellt infrastrukturunderhåll. Säkerhetskopiera och återställ eller replikera och felväxla dina viktigaste appar och data med företagsklassade och molninriktade servicetjänster för säkerhetskopiering och haveriberedskap.

Frigör dina resurser genom att eliminera den sekundära platsen

Utöka lokala dataskyddsverktyg med omfattande och kraftfull Azure-baserad säkerhetskopiering som en tjänst. Uppnå låga RPO- och RTO-mål (Recovery Point Objective respektive Recovery Time Objective) för varje större system i organisationen med hjälp av Azure-baserad haveriberedskap som en tjänst (DRaas). Eliminera behovet av sekundära datacenter och offsitelagring för skydd.

Enklare säkerhetskopiering och haveriberedskap i hela miljön

Undvik komplexitet och öka antalet tillgängliga alternativ för snabb återställning av program och tjänster med haveriberedskap som en tjänst (DRaaS). Dirigera replikering, skapa anpassade återställningsplaner och utför redundanstest enkelt.

Skräddarsy skyddet efter dina behov

Aktivera regelbaserade replikerings- och skyddsåtgärder, som kan anpassas efter verksamhetsbehoven, med bara några få steg för att få nästan helt synkron replikering, vilket ger klassledande återställningspunktmål. Arkivera säkerhetskopior säkert och tillförlitligt med regelstyrda säkerhetskopieringar i Azure, och säkerställ efterlevnad med kvarhållning i upp till 99 år.

Molninriktat skydd för molnutvecklade appar

Molnutvecklade appar kräver nya skyddsparadigmer. Använd tillgänglighets- och dataskyddsverktyg för molninriktade appar för att ha råd med molnutvecklade appar, och få samma skyddsnivå som för traditionella appar.

Relaterade produkter och tjänster

Information och analyser

Hantera IT-resurser med en enda enhetlig upplevelse — oavsett plattform eller offentligt moln

Säkerhet och efterlevnad

Möjliggör säkerhet i datacentermiljöer, däribland noder i dina lokala datacenter och andra molntjänstleverantörer

Automatisering och kontroll

Kontinuerliga tjänster och efterlevnad med automation och konfigurationshantering

Utvärdera Protection & Recovery kostnadsfritt