Hoppa över navigering

COVID-19 Data Lake

COVID-19 Collection Data Lake Bing

COVID-19-datasjön innehåller COVID-19-relaterade datauppsättningar från olika källor med bland annat spårningsdata om testning och patientresultat, riktlinjer för social distansering, sjukhuskapacitet, mobilitet osv.

COVID-19-datasjön finns i Azure Data Lake Storage i regionen USA, östra. För varje datauppsättning finns modifierade versioner i CSV-, JSON-, JSON-Lines- och Parquest-format, samt de rådata som matats in.

ISO 3166-delkoder läggs till om de inte redan finns för att förenkla sammanslagningen, och kolumnnamnen har formaterats om och visas i gemener med understreck som avgränsare. Datauppsättningar uppdateras vanligtvis dagligen. Historiska kopior av modifierade filer och filer med rådata är också tillgängliga.

ANVÄNDNINGEN AV DATAUPPSÄTTNINGARNA REGLERAS AV DATAUPPSÄTTNINGSÄGARENS VILLKOR. GÄLLANDE VILLKOR FINNS PÅ DETALJSIDAN FÖR RESPEKTIVE DATAUPPSÄTTNING.

DatauppsättningarBeskrivning
Bing COVID-19 DataBing COVID-19-data omfattar information om antal bekräftade fall, dödsfall och friskförklarade personer från alla regioner och uppdateras dagligen.
COVID Tracking ProjectDatamängden COVID Tracking Project innehåller den senaste statistiken om tester, bekräftade fall, sjukhusinläggningar och patientresultat från varje delstat och territorium i USA.
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) Covid-19 CasesDe senaste tillgängliga offentliga data om geografisk distribution av COVID-19-fall globalt från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC). Varje rad/post innehåller antalet nya rapporterade fall per dag och per land/region.
Oxford COVID-19 Government Response TrackerOxCGRT-datamängden (Oxford Covid-19 Government Response Tracker) innehåller systematisk information om vilka åtgärder olika regeringar har vidtagit och när.