Hoppa över navigering

Curated open data made easily accessible on Azure

NAIP

Flygfoton från National Agricultural Imagery Program (NAIP) som tillhandahåller högupplösta flygfoton över hela USA.

US Population by ZIP Code

Befolkning efter kön och ras för varje postnummer i USA från Decennial Census 2010. Den här datamängden hämtas från United States Census Bureau.

UK Met Office Global Weather Data for COVID-19 Analysis

Datamängden om globalt väder från UK Met Office är riktad till forskare som utforskar relationerna mellan COVID-19 och miljöfaktorer.

TartanAir: AirSim Simulation Dataset for Simultaneous Localization and Mapping

TartanAir AirSims autonoma fordonsdata genererades som en lösning för Simultaneous Localization and Mapping (SLAM).

US Population by County

Befolkning i USA efter kön och ras för varje delstat i USA från Decennial Census 2000 och 2010. Den här datamängden hämtas från United States Census Bureau.

Public Holidays

Information om allmänna helgdagar över hela världen från PyPI-paketet för helgdagar och Wikipedia, som omfattar 38 länder och regioner från 1970 till 2099.

NYC Taxi & Limousine Commission - yellow taxi trip records

Den gula taxins färdposter innehåller fält som visar datum och tid för upphämtning och avlämning, plats för upphämtning och avlämning, körsträcka, specificerade priser, tarifftyper, betalningssätt och förarrapporterade passagerarantal.

NYC Taxi & Limousine Commission - green taxi trip records

Den gröna taxins färdposter innehåller fält som visar datum och tid för upphämtning och avlämning, plats för upphämtning och avlämning, körsträcka, specificerade priser, tarifftyper, betalningssätt och förarrapporterade passagerarantal.

Russian Open Speech To Text

Russain Open STT är en storskalig datamängd med tal till text för det ryska språket.

NYC Taxi & Limousine Commission - For-Hire Vehicle (FHV) trip records

For-Hire Vehicle-färdregistret innehåller fält för den utskickade bilens registreringsnummer, datum och tid för upphämtningen, samt taxizonens plats-ID.

NASADEM

NASADEM tillhandahåller globala topografiska data som huvudsakligen baseras på data från NASA’:s Shuttle Radar Topography Mission.

NOAA NEXRAD Level II

Senaste nivå-II-data från NEXRAD, ett nätverk som omfattar 159 väderradarstationer över hela USA.

MODIS

Satellitbilder från Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) som har kartlagt jorden varje eller varannan dag sedan 1999.

Microsoft News Recommendation Dataset

Microsoft News Dataset (MIND) är en datauppsättning i stor skala för nyhetsrekommendationsforskning som fungerar som en benchmark-datauppsättning för nyhetsrekommendationer och underlätta sökning i nyhetsrekommendationer och rekommendationssystem.

US Producer Price Index - Industry

Producentprisindex (PPI) är ett mått på den genomsnittliga förändringen över tid i de försäljningspriser som inhemska producenter erhåller.

US Producer Price Index - Commodities

Producentprisindex (PPI) är ett mått på den genomsnittliga förändringen över tid i de försäljningspriser som inhemska producenter tar för sina varor.

Machine Learning Samples

En samling olika typer av datamängder för maskininlärning såsom tabelldatamängder, tidsserie-datamängder, bilder, text och mer.

US Labor Force Statistics

Amerikansk arbetskraftsstatistik om arbetskraft, arbetskraftsdeltagande och civil icke-institutionell befolkning efter ålder, kön, ras och etniska grupper. i USA.

US Local Area Unemployment Statistics

De amerikanska datamängderna från LAUS-programmet (Local Area Unemployment Statistics) tillhandahåller månatliga och årliga data om sysselsättning, arbetslöshet och arbetskraft för folkräkningsregioner, delstater, huvudstad/storstad och ett flertal andra städer i USA.

GOES-16

GOES-16 tillhandahåller väderbilder från NOAA:s GOES-16-satellit.

Harmonized Landsat Sentinel-2

Datamängden HLS (Harmonized Landsat Sentinel-2) innehåller satellitbilder från satelliterna Landsat-8 (2013 till idag) och Sentinel-2 (2015 till idag) som justerats efter ett gemensamt rutnät och bearbetats till förenliga färgområden.

US State Employment Hours and Earnings

Programmet för arbetsmarknadsstatistik (CES) producerar detaljerade branschberäkningar om anställningar utanför jordbrukssektorn, arbetstimmar och arbetsinkomster för avlönade arbetare i USA.

US National Employment Hours and Earnings

Programmet för arbetsmarknadsstatistik (CES) producerar detaljerade branschberäkningar om anställningar utanför jordbrukssektorn, arbetstimmar och arbetsinkomster för avlönade arbetare i USA.

NOAA Integrated Surface Data (ISD)

NOAA:s Integrated Surface Data (ISD) tillhandahåller global väderhistorik en gång i timmen som hämtas från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

US Consumer Price Index

Konsumentprisindex är ett mått på den genomsnittliga förändringen över tid av de priser som betalas av urbana konsumenter för en varukorg med konsumtionsvaror och tjänster.

NOAA Global Hydro Estimator (GHE)

Datamängden Global Hydro Estimator (GHE) tillhandahåller globala uppskattningar av regnmängder i 15-minutersintervaller som bygger på satellitbilder och data från NOAA’:s Global Forecast System.

NOAA Global Forecast System (GFS)

Väderprognosdata för 15 dagar i USA som uppdateras varje timme produceras av Global Forecast System (GFS) från National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Genomics Data Lake

Genomics-datasjön innehåller en rad olika offentliga datamängder som du kan använda utan kostnad och integrera i arbetsflöden och tillämpningar för genomikanalyser. Datamängderna innehåller genomsekvenser, data om varianter och metadata för element/urval i filformaten BAM, FASTA, VCF och CSV.

Daymet

Rutnätsuppskattningar av dagliga väderparametrar i Nordamerika som bygger på meteorologiska observationer.

Chicago Safety Data

Läs data om 311-samtal som rapporterats i Chicago. Den här datamängden lagras i formatet Parquet och uppdateras dagligen.

COVID-19 Open Research Dataset

En datamängd med vetenskapliga fulltextartiklar och metadata om COVID-19 och coronaviruset som optimerats för maskinläsning och gjorts tillgängliga för forskning globalt.

San Francisco Safety Data

Samtal till brandkåren om hjälp och 311-ärenden i San Francisco. Datamängden innehåller historiska poster som ackumulerats från 2015 fram till nutid.

Seattle Safety Data

Larmrapporter från brandkåren i Seattle. Den här datamängden uppdateras dagligen och innehåller historiska poster som ackumulerats från 2010 fram till nutid

COVID-19 Data Lake

COVID-19-datasjön är en samling COVID-19-relaterade datamängder från olika källor med bland annat spårningsdata om testning och patientresultat, riktlinjer för social distansering, sjukhuskapacitet, mobilitet osv.

New York City Safety Data

Den här datamängden innehåller alla 311-tjänstbegäranden i New York City från 2010 fram till nutid. Den lagras i formatet Parquet och uppdateras dagligen.

Boston Safety Data

Läs data om 311-samtal som rapporterats i Boston. Den här datamängden lagras i formatet Parquet och uppdateras dagligen.

Can't find the data? Email us to request a dataset or contribute a dataset