Hoppa över navigering

Multi-Factor Authentication

Ytterligare säkerhet för dina data och program – utan ytterligare besvär för dina kunder

Kunder

Få större säkerhet och mindre besvär

Azure Multi-Factor Authentication bidrar till att skydda åtkomsten till data och program och tillgodoser kundkravet på en enkel inloggningsprocess. Få stark autentisering med en rad enkla verifieringsalternativ – aviseringar via telefonsamtal, SMS eller mobilapp – så att kunderna kan välja den metod som de föredrar.

Minska hot med övervakning och aviseringar i realtid

Multi-Factor Authentication hjälper till att skydda din verksamhet med säkerhetsövervakning och rapporter baserade på maskininlärning som identifierar inkonsekventa inloggningsmönster. Med aviseringar i realtid underrättas din IT-avdelning om misstänkt kontoinloggningsinformation, för att hjälpa till att undanröja eventuella hot.

Distribuera lokalt eller på Azure

Använd Multi-Factor Authentication Server efter dina behov och skydda virtuella privata nätverk, Active Directory Federation Services, IIS-webbprogram, Fjärrskrivbord och andra program för fjärråtkomst med RADIUS och LDAP-autentisering. Aktivera Multi-Factor Authentication i Azure Active Directory för att lägga till ett extra verifieringssteg i dina molnbaserade program och tjänster.

Använd med Office 365, Salesforce med mera

Multi-Factor Authentication för Office 365 hjälper till att säkra tillgången till Office 365-program utan extra kostnad. Multi-Factor Authentication är även tillgängligt med Azure Active Directory Premium och tusentals SaaS-program (Software-as-a-Service), inklusive Salesforce, Dropbox och andra populära tjänster.

Lägg till skydd för Azure-administratörskonton

Multi-Factor Authentication lägger till ett lager säkerhet för ditt Azure-administratörskonto utan ytterligare kostnad. När det aktiverats måste du bekräfta din identitet för att skapa en virtuell dator, hantera lagringsutrymme eller använda andra Azure-tjänster.

Relaterade produkter och tjänster

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Starta ditt kostnadsfria konto med Multi-Factor Authentication