Mobile Engagement

Öka appanvändning och användarkvarhållning

Användbara analyser i realtid

Kombinera insamling av stordata med realtidsbearbetning och utlös interaktionsscenarier utifrån appanvändarbeteende och demografi. Azure Mobile Engagement har lösningen på i stort sett alla frågor som rör dina affärsbehov. Du kan till exempel skapa anpassade instrumentpaneler för att mäta KPI:er (key performance indicators). Hitta och åtgärda flaskhalsar i användarsökvägen. Spåra kvarhållning och varaktighet, och bestäm utifrån det vilka kampanjer som är mest framgångsrika. Med hjälp av användarsökvägsvyn på 360° i Mobile Engagement kan du enkelt och kontinuerligt förbättra och optimera användarupplevelsen – och uppnå högre lagringshastighet och ökad appanvändning.

Dynamisk segmentering

Segmentera användarna utifrån beteendeanalysdata, teknisk information som plattform, skärmstorlek och geografisk plats eller tidigare kampanjfeedback, till exempel från användare som såg det föregående erbjudandet. Det kan vara målanvändare på Android-plattformen som bara öppnade appen en gång och aldrig återvände. Målanvändare på iOS-plattformen vars app har kraschat. Uppmärksamma problemet och informera dem om en kommande korrigering. Möjligheterna är oändliga. Detta gynnar apputvecklarna eftersom de kan nå användarna på ett mycket effektivt sätt utan att vara påträngande.

Push-meddelanden and kommunikation som ger mervärde

Mobile Engagement fungerar felfritt med gatewayer för systemspecifika push-meddelanden, till exempel Google GCM, Apple APNS eller Microsoft WNS. Du kan skicka anpassade meddelanden, enkäter och meddelanden i appen med RTF-format för HTML. Anpassa meddelanden med data från appanvändning, till exempel användarnamn och kön. Skicka meddelanden på flera språk på appanvändarnas specifika språkinställningar. Schemalägg meddelanden i förväg och få feedback om effektiviteten genom att få statistik om hur många användare som visade meddelandena och vidtog åtgärder.

Öppna API:er och enkel integrering

Med öppna API:er och enkel integrering kan du använda befintliga data från CRM, CMS och andra affärsrelaterade system. Det gör att du kan förbättra din målanpassning ytterligare och skydda dina investeringar. Du kan enkelt importera eller exportera data från systemet efter eget behov.

Globalt dataskydd och sekretess

Microsoft värnar sedan länge om sekretessen, som är en del av vår livscykel för produkter och tjänster. Vi arbetar för att våra sekretessprinciper ska vara transparenta, och för att erbjuda kunderna meningsfulla sekretessalternativ och hantera de data vi lagrar på ett ansvarsfullt sätt. I likhet med alla Azure-tjänster delas eller säljs inte information som härleds från kundernas egendom genom Mobile Engagement. Azure Mobile Engagement är en globalt distribuerbar lösning, vilket upprätthåller specifika regionala eller nationella sekretesslagar.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Notification Hubs

En skalbar motor som snabbt kan skicka miljontals push-meddelanden

Kom igång med Mobile Engagement