Mobile Engagement

Öka appanvändning och användarkvarhållning

Låt oss hjälpa dig att utforska våra andra kraftfulla och flexibla tjänster som utvecklare kan använda för mobil marknadsföring eftersom vi drar tillbaka Azure Mobile Engagement-tjänsten.

  • Visual Studio App Center är hörnstenen i vår strategi för hantering av mobilappar och kombinerar omfattande analysmetoder, kraschrapportering, push-meddelanden, appdistribution med mera.
  • Notification Hubs gör det möjligt för apputvecklare att leverera riktade push-meddelanden.

Tjänsten Azure Mobile Engagement kommer att dras tillbaka i mars 2018 och är för närvarande endast tillgänglig för befintliga kunder.

Relaterade produkter och tjänster

HockeyApp

Distribuera mobilappar, samla in feedback och kraschrapporter, och hantera användning

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform som helst från valfri serverdel

Visual Studio App Center

Leverera appar snabbare genom att automatisera programlivscykler