Mobile Engagement

Öka appanvändning och användarkvarhållning

Användbara analyser i realtid

Kombinera insamling av stordata med realtidsbearbetning och utlös interaktionsscenarier utifrån kundernas beteende och demografi. Azure Mobile Engagement har lösningen på i stort sett alla frågor som rör dina affärsbehov. Skapa anpassade instrumentpaneler för att mäta KPI:er (key performance indicators). Hitta och åtgärda flaskhalsar i användarsökvägen. Spåra kvarhållning och varaktighet, och bestäm utifrån det vilka kampanjer som är mest framgångsrika. Med hjälp av användarsökvägsvyn på 360° i Mobile Engagement kan du kontinuerligt förbättra och optimera kundupplevelsen för att uppnå ökad kvarhållning och appanvändning.

Dynamisk segmentering

Segmentera användarna utifrån beteendeanalysdata, teknisk information som plattform, skärmstorlek och geografisk plats eller tidigare kampanjfeedback, till exempel från användare som visade det föregående erbjudandet. Rikta in dig på användare på Android-plattformen som bara öppnade appen en gång och aldrig återvände. Rikta in dig på användare på iOS-plattformen vars app har kraschat. Bekräfta att ni är medvetna om problemet och informera dem om när en korrigering kan förväntas vara klar. På så sätt når du ut till användarna på ett mycket effektivt sätt utan att vara påträngande.

Push-meddelanden och kommunikation som ger mervärde

Mobile Engagement fungerar utmärkt med valfri gateway för systemspecifikt push-meddelande, till exempel Google Cloud Messaging (GCM), Apple Push Notification Service (APNS) och Microsoft Windows Push Notification Services (WNS). Du kan skicka anpassade meddelanden, enkäter och meddelanden i appen med RTF-format för HTML. Anpassa meddelanden med data från appanvändning, till exempel användarnamn och kön. Skicka meddelanden på flera språk baserat på kundernas språkinställningar. Schemalägg meddelanden i förväg och få feedback om effektiviteten genom statistik om hur många användare som visade meddelandena och vidtog åtgärder.

Öppna API:er och enkel integrering

Med öppna API:er och enkel integrering kan du använda befintliga data från CRM- (Customer Relationship Management), CMS- (Content Management System) och andra affärsrelaterade system. Det gör att du kan förbättra din målanpassning och skydda dina investeringar. Du kan importera eller exportera data från systemet efter eget behov.

Globalt dataskydd och sekretess

Microsoft värnar sedan länge om sekretessen, som är en del av vår livscykel för produkter och tjänster. Vi arbetar för att våra sekretessprinciper ska vara transparenta, för att erbjuda dig meningsfulla sekretessalternativ och för att hantera de data vi lagrar på ett ansvarsfullt sätt. I likhet med alla Azure-tjänster delas eller säljs inte information som härleds från kundernas egendom genom Mobile Engagement. Azure Mobile Engagement är en globalt distribuerbar lösning som upprätthåller specifika regionala eller nationella sekretesslagar.

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

API Management

Publicera API:er till utvecklare, partner och anställda på ett säkert sätt och efter behov

Notification Hubs

Skicka push-meddelanden till valfri plattform som helst från valfri serverdel

Kom igång med Mobile Engagement