Media Indexer

Gör ditt multimedieinnehåll lättare att upptäcka och komma åt

  • Skapa standard undertextfiler automatiskt
  • Sök i ditt bibliotek med rutindex baserade på djupa neurala nätverk
  • Välj mellan ett snabbt växande utbud av språk
  • Använd anpassade ordförråd för att känna igen domänspecifikt tal
  • Utför jobb parallellt och integrera dem enkelt i ditt befintliga arbetsflöde
  • Extrahera nyckeord från tal för enklare taggar och rekommendationer

Mycket exakta sökresultat för ljud

Med Azure Media Indexer kan du automatiskt göra ditt medieinnehåll djupt sökbart utan att använda manuellt applicerade metadata. Med hjälp av DNN-baserad (Deep Neural Net) teknik för taligenkänning från Microsoft Research konverterar Media Indexer digitalt ljud till naturligt språk. Dessutom extraheras värdefulla metadata automatiskt från ditt medieinnehåll.

Innovativ anpassning av ordförråd

Tack vare att Media Indexer använder anpassade ordförråd kan programmet konsekvent överträffa annan teknik för taltranskription som finns på marknaden. Indexera innehåll i medicinska föreläsningar? Skicka in anpassade uttryck, till exempel "hjärnblödning", med ditt indexeringsjobb och se när Media Indexer söker igenom Internet för att innefatta närstående ord, till exempel "blödning" eller "blodpropp", i den interna ordboken, vilket ökar noggrannheten avsevärt.

Autogenererad dold textning

Minska det arbete som krävs för att göra ditt multimedieinnehåll tillgängligt genom att köra innehållet genom Media Indexer. Använd den bildtextfil som skapas (i det format du väljer) för att erbjuda dold textning till användarna.

Extrahera nyckelord från tal

Media Indexer kan generera nyckelord från talat innehåll i ditt multimedieinnehåll. Därefter skapas en XML-fil som visar hur ofta och vid vilka tidpunkter varje talat nyckelord används. Du kan även se annan värdefull information i filen. Använd filen för att göra en talanalys, märka innehållet eller driva en rekommendationsmotor.

Skapa en medielösning idag