Hoppa över navigering

 Media Indexer

Gör ditt multimedieinnehåll lättare att upptäcka och komma åt

Mycket exakta ljudsökresultat

Azure Media Indexer gör ditt medieinnehåll djupt sökbart automatiskt utan att du behöver tillämpa metadata manuellt. Dra nytta av den DNN-baserade (Deep Neural Net) tekniken för taligenkänning från Microsoft Research, som Media Indexer använder för att konvertera digitalt ljud till naturligt språk. Dessutom extraheras värdefulla metadata automatiskt från ditt medieinnehåll.

Innovativ anpassning av ordförråd

Tack vare att Media Indexer använder anpassade ordförråd kan programmet konsekvent överträffa annan teknik för taltranskription som finns på marknaden. Vill du till exempel indexera medicinskt undervisningsinnehåll? Skicka in anpassade uttryck, till exempel "hjärnblödning", med ditt indexeringsjobb och se när Media Indexer söker igenom internet för att lägga till närstående ord, till exempel "blödning" eller "blodpropp", i den interna ordboken, vilket ökar noggrannheten avsevärt.

Autogenererad dold textning

Minska det arbete som krävs för att göra ditt multimedieinnehåll tillgängligt genom att köra innehållet genom Media Indexer. Använd den bildtextfil som skapas (i det format du väljer) för att erbjuda kunderna dold textning.

Extrahera nyckelord från tal

Använd Media Indexer för att generera nyckelord från talat innehåll i ditt multimedieinnehåll. Skapa därefter en XML-fil som visar hur ofta och vid vilka tidpunkter varje talat nyckelord används. Du kan även se annan värdefull information i filen. Använd filen för att göra en talanalys, märka innehållet eller driva en rekommendationsmotor.

Skapa en medielösning idag