Medieanalys

Tal- och syntjänster i företagsskala med säkerhet, efterlevnad och global räckvidd

Azure Medieanalys är en samling komponenter för talinnehåll och visuellt innehåll som gör det enklare för organisationer och företag att med hjälp av avancerad maskininlärningsteknik dra användbara slutsatser utifrån videofiler. Azure Medieanalys-tjänster finns på Azure Media Services-plattformen, Azures molnmedielösning för kodning, kryptering och strömning av ljud eller video i efterfrågad skala, live eller på begäran (VOD). Medieanalys erbjuds på företagsnivå, och tillhandahåller den efterlevnad, säkerhet och globala räckvidd som stora organisationer kräver.

Vilka branscher kan använda Medieanalys?

Allmän säkerhet

 • Analysera bevis. Samla in media från kroppskameror, instrumentpanelskameror och andra enheter, och analysera den för att få fram information medan du följer kraven för bevisinsamling.
 • Skydda identitet. Redigera videofilmer för att skydda människors identitet och uppfylla kraven i Freedom of Information Act.
 • Snabba upp förundersökningar. Extrahera data från media och använd dem för att bygga upp intelligenta sökindex som kan bidra till att snabba upp förundersökningar.

Övervakning

 • Utred brott. Bearbeta video och händelser insamlade från övervakningskameror i skala.
 • Minska mängden falska positiva resultat. Utför djup analys av videoklipp kopplade till rörelsehändelser från övervakningskameror för att minska mängden falska positiva resultat.
 • Sammanfatta övervakningsbilder. Generera en intelligent sammanfattning av övervakningsbilder genom att använda Videostabilisering till att jämna ut timelapse-video.

Detaljhandel

 • Analysera kundsamtal. Använd medieindexeraren för att konvertera tal till text i ljuddata från kundsupportsamtal och hitta mönster.
 • Analysera kundmönster. Korrelera kundrörelser genom en butik med säljdata för att fatta beslut rörande produktplacering.

Övriga branscher

 • Tal-till-text är viktigt för alla verksamheter som tillhandahåller kundsupport via ett callcenter. Använd den text som extraherats från kundsupportsamtalet till att bygga ett sökindex eller analysera tonen hos kunden och kundrepresentanten.
 • Optisk teckenigenkänning (OCR) används för alla verksamheter som har video med textinnehåll i sig. Ett exempel: videofilmer med PowerPoint-presentationer eller videofilmer med människor som har namnskyltar på sig.
 • Identifiering av känslor i ansikten är användbart i alla verksamheter som har videofilmer med kunder i dem. Korrelera ansiktsuttryck med extraherad text med hjälp av indexeraren för att fatta beslut om kommande interaktioner med kunden.

Tillgängliga komponenter

Indexerare

 • Skapa standard undertextfiler automatiskt för dina videofilmer
 • Välj mellan ett växande utbud av språk
 • Extrahera nyckelord från tal för enklare sökning och rekommendationer
 • Använd anpassade ordförråd för att känna igen domänspecifikt tal

Läs mer

Videostabilisering (förhandsgranskning)

 • Teknik byggd på mer än 20 års forskning i fotografiberäkning
 • Skapa mjuka och stabiliserade timelapse-filmer från förstapersonsfilmer
 • Stöd för olika hastigheter - faktorer mellan 1x och 25x

Läs mer

Identifiera rörelser (förhandsgranska)

 • Identifiera när rörelse har inträffat i videofilmer med stillastående bakgrunder
 • Eliminera falska positiva resultat orsakade av ljusförändringar, skuggor, små insekter och annat

Läs mer

Ansiktsspårning (förhandsgranska)

 • Spåra ansikten i videofilmer
 • Spåra rörelsen av ansikten över flera bildrutor
 • Analysera utgående metadata som tillhandahåller information om tidstämplar och ansiktsplaceringar

Läs mer

Identifiera känslor i ansikten (förhandsgranska)

 • Identifiera känslan hos en person eller en folkmassa över tiden baserat på ansiktsuttrycken i videon
 • Identifiera känslor baserat på uttryck som psykologisk forskning har identifierat som universella
 • Identifiera specifika känslor: lycka, sorg, överraskning, ilska, trots, rädsla, neutral känsla

Läs mer

Videosammanfattning (förhandsgranska)

 • Skapa sammanfattningar av långa videofilmer för att göra det möjligt för kunder att få en snabb förhandsgranskning av videofilmen
 • Välj att skapa mellan korta förhandsgranskningar som är några sekunder långa eller lite längre förhandsgranskningar som är några minuter långa
 • Välj huruvida tonade övergångar ska användas mellan bilderna i de sammanfattande videofilmerna
 • Perfekt för att bygga upp en webbsida liknande Bing videos söksida

Läs mer

Optisk teckenläsning i video (förhandsgranska)

 • Extrahera utskrivna ord från videoinnehåll
 • Välj din egen samplingsfrekvens för att balansera prestanda och kvalitet
 • Ange var i videon du ska leta efter bildtexter.

Läs mer

Innehållsmoderering (förhandsgranska)

 • Upptäck pornografi, rasism, svordomar, våld och annat innehåll som du vill moderera i video
 • Spara pengar och minska fel genom att undvika behovet att anställa moderatorer som gallrar bort stötande och olämpligt innehåll

Läs mer

Skapa en medielösning idag