Live Video Analytics

Bygg intelligenta videobaserade program med hjälp av valfri AI

Avbilda, spela in och analysera livevideor

Videoanalys i realtid är en plattform för skapande av AI-baserade videolösningar och program. Du kan generera affärsinsikter i realtid från videoströmmar, bearbeta data nära källan och använda valfri AI. Spela in videor vid gränsen eller i molnet och kombinera dem med andra data som främjar affärsbeslut.

Kör vid gränsen

Distribuera gränsenheter för videoanalys i realtid nära källan så att svarstiden och bandbredden minimeras

Använd analys i realtid

Analysera livevideo och generera analyser i realtid för att möjliggöra snabbare affärsbeslut

Minska kostnader

Minska kostnaderna genom att endast spara video som är relevant för din verksamhet och bearbeta video vid gränsen i stället för i molnet

Koppla analys

Integrera AI från Microsoft, communityn för öppen källkod eller dina dataforskare baserat på dina affärsscenarier

Tillgänglig som IoT Edge-modul

Bearbeta och analysera video i din miljö och på valfri gränsenhet med Azure IoT Edge för att minska svarstiden och hantera tillfälliga molnanslutningar på ett smidigt sätt. I händelse av avbrott synkroniserar Videoanalys i realtid automatiskt det senaste tillståndet för videoarbetsbelastningen när anslutningen återupptas.

Se hur du använder Azure IoT Edge Läs mer om Azure Stack Edge

Skapa intelligenta program

Bygg program som kombinerar videoanalys med andra affärsdata i realtid för att ta snabba affärsbeslut, och skapa lösningar med anpassade videoarbetsflöden som främjar affärsresultat. Utforma appar som sträcker sig över gränsen och molnet för att dra nytta av gränsbearbetning med låg latens.

Flexibel och förenklad utveckling

Fokusera utvecklingsarbetet på affärsresultat i stället för att upprätta och driva en komplex videopipeline i realtid. Utvecklare kan använda sina befintliga kompetensuppsättningar och bygga appar i valfritt programmeringsspråk.

Se API:erna

Använd valfri AI

Använd valfri AI-modell med plattformen Videoanalys i realtid. Microsoft skapar och verkar för ansvarsfull AI enligt Microsofts AI-principer.

Läs mer om ansvarsfull AI

Integrera med Azure-tjänster

Anslut Videoanalys i realtid på IoT Edge till Azure Media Services och andra Azure-tjänster, till exempel Storage och Cognitive Services, för att bygga videobaserade lösningar som sträcker sig över gränsen och molnet.

Användningsfall

Fokusera på att lösa affärsproblem utan att behöva oroa dig för videopipelinen.

Affärsautomatisering

Automatisera dina affärsprocesser genom att analysera direktsända videoströmmar på din webbplats och kombinera dem med signaler från andra sensorer samt relevanta affärsdata.

Kundengagemang

Använd videoindata för att förutse behov baserat på AI-modeller. Reagera i realtid för att förbättra kundupplevelsen.

Säkerhet på arbetsplatsen

Skydda dina medarbetare, kunder och fysiska företagstillgångar genom att analysera arbetsplatsens video för att identifiera säkerhetsöverträdelser.

Förlita dig på branschledande Azure-säkerhet

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler efterlevnadscertifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Videor

Live Video Analytics

Introduktion till Live Video Analytics

Live Video Analytics-demo

Demonstration av Live Video Analytics

Priser för Videoanalys i realtid

Videoanalys i realtid körs på din gränsenhet och kan användas för att analysera videor i realtid.

  • Inga startkostnader, betala bara för det du behöver
  • Baserat på hur antalet minuter med bearbetad video

Kom igång med videoanalys i realtid

Läs en översikt av videoanalys i realtid.

Lär dig hur du drar nytta av videoanalys i realtid.

Granska exempelkod för implementering av olika scenarier för inspelning och analys.

Utvecklarresurser

Översikt

Ta reda på kraften hos Videoanalys i realtid och lär dig viktiga begrepp.

Självstudiekurser

Lär dig hur du använder Videoanalys i realtid med stegvisa självstudier för specifika scenarier.

Exempel

Påskynda din implementering med exempelkod som finns på GitHub.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto