Azure Machine Learning-tjänster

Skapa modeller snabbt och gör dem driftklara i full skala från molnet till dina gränsenheter

Snabbare livscykel för maskininlärning från slutpunkt till slutpunkt

Förenkla arbetet med att skapa, träna och distribuera dina maskininlärningsmodeller. Lansera dina maskininlärningsmodeller snabbare med hjälp av de verktyg och ramverk du föredrar, förbättra produktiviteten med automatiserad maskininlärning och skapa innovationer på en säker och företagsklar plattform.

En enklare maskininlärning med kraftfulla, kodlösa och automatiserade maskininlärningsfunktioner samt stöd för öppen källkod

Robust DevOps för maskininlärning som integreras med dina befintliga DevOps-processer och hjälper dig att hantera hela maskininlärningscykeln

Skala ut på begäran direkt från skrivbordet och skapa och distribuera dina maskininlärningsmodeller var som helst, från molnet till dina gränsenheter

Företagsklar Azure-säkerhet och styrning som skyddar din infrastruktur och dina funktioner

Använd dig av en enklare maskininlärning

Skapa och distribuera maskininlärningsmodeller snabbt med verktyg som uppfyller dina behov oavsett kompetensnivå, från kodlös till kodfokuserad inriktning. Använd det visuella dra och släpp-gränssnittet, en värdbaserad notebook-miljö eller automatiserad maskininlärning. Utveckla modeller snabbare med automatisk funktionsgenerering, algoritmval och svepning av hyperparametrar. Få inbyggt stöd för välbekanta verktyg och ramverk med öppen källkod som ONNX, Python, PyTorch, scikit-learn och TensorFlow.

Skapa innovationer snabbare med robust MLOps

MLOps, DevOps för maskininlärning, gör hela livscykeln smidigare, från dataförberedelse till distribution och övervakning. Gör dina arbetsflöden enklare och öka effektiviteten med pipelines för maskininlärning. Använd dig av kontinuerlig integrering och leverans (CI/CD) så att det blir enklare med support och underhåll samtidigt som modellens kvalitet förbättras med tiden. Hantera dina modellartefakter från en central portal och övervaka prestandan hos distribuerade modeller.

Använd dig av fördelarna med molnet direkt från skrivbordet

Använd valfri typ av data och distribuera dina maskininlärningsmodeller var som helst med oöverträffad flexibilitet, från molnet till dina gränsenheter. Träna upp modeller snabbt och kostnadseffektivt tack vare automatisk skalning och kraftfulla processorer och grafikkort. Inferens i realtid i molnet eller på gränsenheter med hjälp av FPGA:er.

Skydda din infrastruktur och dina lösningar

Skapa dina maskininlärningsmodeller med Azures företagsklara säkerhet, regelefterlevnad och stödet för virtuella nätverk. Skydda dina arbetsbelastningar med de inbyggda kontrollerna för identitet, data och nätverksfunktioner i Azure, ingen annan molnleverantör har en mer omfattande portfölj för regelefterlevnad.

Betala endast för det du behöver utan några startkostnader

Betala bara för de Azure-resurser som du behöver under en begränsad tid. Mer information, bland annat kostnaden för att distribuera modeller, finns på prissättningssidan för Azure Machine Learning Service.

Så här använder du Azure Machine Learning-tjänsten

Skapa en arbetsyta

Skapa och träna

Distribuera och hantera

Steg 1 av 1

Lagra dina beräkningsmål, modeller, distributioner, mått och körningshistoriker i molnet.

Steg 1 av 1

Använd automatiserad maskininlärning till att identifiera algoritmer och hyperparametrar, och spåra experiment i molnet.

Steg 1 av 1

Distribuera din maskininlärningsmodell till molnet eller gränsenheter, övervaka prestandan och träna upp modellen på nytt vid behov.

Resurser för att komma igång

Första experimentet

När du har skapat en arbetsyta för Azure Machine Learning Service kan du lära dig hur du kör ett experiment med Python SDK eller med det visuella gränssnittet.

Självstudier och exempel

Träna upp och distribuera maskininlärningsmodeller på fjärranslutna beräkningsresurser. Använd SDK:t för bildklassificering (MNIST-data) eller regression (taxidata från New York), eller använd det visuella gränssnittet till att förutspå priser (fordonsdata).

Börja använda Azure Machine Learning Service redan idag

Få direktåtkomst och en kredit på $200 genom att registrera dig för ett kostnadsfritt Azure-konto.

Logga in på Azure-portalen.

Kunder som använder Azure Machine Learning Service

BP
Walgreens Boots Alliance
Schneider Electric
TAL
Asos
Wipro

Azure-uppdateringar, bloggar och meddelanden

Vanliga frågor och svar om Azure Machine Learning Service

  • Tjänsten är allmänt tillgänglig i flera länder/regioner och fler är på gång.
  • Serviceavtalet (SLA) för Azure Machine Learning Service är 99,9 procent.
  • Arbetsytan för Azure Machine Learning Service är tjänstens toppnivåresurs. Den är ett centralt ställe där du arbetar med alla artefakter du skapar.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto