Hoppa över navigering

Log Analytics

Omvandla loggdata till insikter och åtgärder

Samla in och korrelera data från flera källor

Centralisera loggdata från flera system i ett enda datalager. Omvandla Azure-aktivitetsdata och data för hanterade resurser i olika prenumerationer till användbara insikter. Få bättre insyn i din IT-hybridmiljö, inklusive Azure-resurser och lokala resurser.

Anpassa instrumentpanelerna så att du kan fokusera på det som är viktigast för dig

Generera datavisualiseringar genom att skapa kraftfulla instrumentpaneler med anpassade sökfrågor. Definiera anpassade fält med snabb fältextrahering och avancerade inbyggda funktioner.

Utforska data på djupet med interaktiva frågor

Korrelera data på nya sätt med kraftfulla kopplingar som ger bättre insikter och zooma in för att undersöka intressanta händelser med hjälp av avancerade datum- och tidsanalyser. Identifiera snabbt grundorsaken bakom driftproblem.

Använd smarta analyser baserade på maskininlärning

Diagnostisera prestandaproblem med ett enkelt klick från en avancerad analysportal. Använd maskininlärningsalgoritmer för att identifiera och förebygga potentiella problem innan de påverkar användarna.

Förvandla insikter till åtgärder med inbyggda aviserings- och automatiseringsfunktioner

Integrera med din kundsupportlösning och korrelera aviseringar, händelser och incidenter från olika källor. Använd inbyggda aviseringar som SMS, e-post och webhook. Automatisera och utlös reparationsåtgärder med Azure Automation, Logic Apps och Functions.

Relaterade produkter och tjänster

HDInsight

Tillhandahåll Hadoop, Spark, R Server, HBase och Storm-kluster i molnet

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Testa Log Analytics kostnadsfritt