Hoppa över navigering

Docker på Azure

Skydda och hantera företagets behållarappar i molnet

Modernisera dina appar och din infrastruktur

Du kan snabbt och enkelt migrera dina appar till Azure och få såväl bättre säkerhet som modernare apptjänster. Med Docker-distribution i Azure kan du köra moderna och traditionella Linux- eller Windows-appar med en säkerhet, support och skalbarhet i företagsklass.

Du får integrerad administration, säkerhet och lägre kostnader

Sänk dina driftskostnader och förbättra effektiviteten genom att använda en enhetlig driftsmodell och en säker leveranskedja för dina traditionella appar och molnappar i Docker-behållare.

Fördelar med Docker

  • Stöd för Linux- och Windows Server-behållare.
  • Flexibilitet med stöd för mikrotjänster och traditionella arbetsbelastningar.
  • Administration och drift via integrerat användargränssnitt.
  • Detaljerad och rollbaserad åtkomstkontroll (RBAC) och stöd för LDAP och integrering med Azure Active Directory.
  • Heltäckande säkerhetsmodell för en säkrare leveranskedja.

Fördelar med Azure-integrering

  • Välbekant administratörsupplevelse i Azure.
  • Den nära integreringen med den underliggande Azure-infrastrukturen gör att du får inbyggda infrastrukturfunktioner utan att behöva konfigurera något.
  • Säkert och lätthanterat Azure-nätverk och enkel instanskonfigurering.
  • Automatisk etablering och automatiskt konfigurerade belastningsutjämnare.
MetLife

MetLife använder Azure och Docker till att skala driften och sänka kostnaderna för nya mikrotjänster och traditionell appleverans.

Kom igång

Kontakta Docker Sales om du vill ha en prenumerationslicens

Skydda och hantera företagets behållarappar