Azure IoT Gateway SDK

Använd gränslogik som en del av en hybridlösning

Dra nytta av ekosystemet för gränsinformation

Oavsett om du vill ansluta äldre enheter, minska bandbreddskostnaderna, tillämpa säkerhets- och sekretessprinciper eller utföra annan databearbetning tar plattformsoberoende Azure IoT Gateway SDK hand om rutinuppgifter så att du kan fokusera på annat. Bygg på andras arbete med öppen källkod och utöka SDK till ett språk du kan – Node.js, Java, C# eller C – för att implementera logik som är specifik för ditt scenario, på den plattform du helst vill använda.

Ansluten tillverkning

En biltillverkare som samarbetar med Microsoft övervakar produktionen av bildelar i realtid och har förbättrat effektiviteten i företagets fabriker över hela världen. Lösningen är skapad på en lokal gateway som är baserad på Azure IoT Gateway SDK. Den analyserar produktionscykler, skickar data till molnet och jämför sedan data från flera olika fabriker för att upptäcka och identifiera tillverkningsproblem. Den lokala gatewayen konsoliderar flera gigabyte data som kommer från sensorer på monteringsbanden till koncis information om produktionscykeln även utan anslutning till internet.

Smarta byggnader

Den svenska samarbetspartnern Eniga ansluter bostadshus i Stockholm till molnet med en LoRa-gateway byggd med Azure IoT Gateway SDK. Med avancerade analyser av data från flera hus kunde fastighetsägarna proaktivt optimera energiresurser som vatten, värme och elektricitet baserat på smarta mätningsmetoder och tidigare faktureringar. Med konsumtionsdata från husen som underlag kunde de även fatta beslut om framtida underhåll. Såväl kortsiktiga som långsiktiga besparingar ledde till ökad lönsamhet och bättre villkor för hyresgästerna.

Innovativ handel

Återförsäljare som Checkpoint Systems använder Azure IoT Gateway SDK för att skapa nya möjligheter för kunder, både i butiken och för hemleveranser. Genom att ansluta produkter med RFID-taggar till molnet använder Checkpoint Systems inventering i realtid för att erbjuda sina kunder effektiva leveransalternativ, till exempel köp på internet/hämta i butik och köp i butik/hemleverans. Dessutom ger data från transaktioner i butiken kombinerat med e-handel och beteenden på sociala medier värdefulla insikter för implementering av bonussystem för kunder.