Operations Management Suite | Insight & Analytics

Med Insight & Analytics i Operations Management Suite kan du enkelt söka, kombinera och analysera data från molnet med avancerade analyser för djupinformation. Utformad för att ge en enkel och enhetlig hanteringsmiljö – på olika plattformar och i molnet.

Omvandla maskindata

Sammanför all din information i en enda vy för användbar insikt. Samla in, lagra och analysera loggdata från praktiskt taget valfri Windows Server- eller Linux-källa.

Få insikt omedelbart

Interagera med realtidsdata för att få hög intelligens som har samlats in från dina datacenter på plats och i molnet. Map Server och programberoenden för att upptäcka anslutningar och interaktioner.

Lös incidenter snabbare

Hitta problem snabbt med färdiga lösningar och frågor. Ta itu med incidenter snabbt med flexibel sökning och anpassade aviseringar i portalen eller från mobilappen.

Analysera petabyte med data från molnet

Oavsett dataökning får du den kapacitet för beräkning och lagring du behöver med Operations Management Suite. Med molnets resurser kan du analysera i den skala du behöver.

Åtkomst överallt

Få åtkomst till vår instrumentpanel varifrån som helst med anpassade regler och varningar för att övervaka alla dina hanterade resurser via din mobila enhet med Windows, Android eller iOS. Via Insight & Analytics får du en konsekvent användarupplevelse.

Relaterade produkter och tjänster

Automatisering och kontroll

Kontinuerliga tjänster och efterlevnad med automation och konfigurationshantering

Säkerhet och efterlevnad

Möjliggör säkerhet i datacentermiljöer, däribland noder i dina lokala datacenter och andra molntjänstleverantörer

Skydd och återställning

Säkerställ tillgängliga program och dataskydd

Utvärdera Insight & Analytics kostnadsfritt