Operations Management Suite | Insight & Analytics

Med Insight & Analytics i Operations Management Suite kan du enkelt söka, kombinera och analysera data från molnet med avancerade analyser för djupinformation. Utformad för att ge en enkel och enhetlig hanteringsmiljö – på olika plattformar och i molnet.

Insight & Analytics enables you to gain visibility across your Azure and on-premises resources using advanced analytics for deep intelligence. Designed to provide a fully integrated cloud management experience.

Omvandla maskindata

Sammanför all din information i en enda vy för användbar insikt. Samla in, lagra och analysera loggdata från praktiskt taget valfri Windows Server- eller Linux-källa.

Få insikt omedelbart

Interagera med realtidsdata för att få hög intelligens som har samlats in från dina datacenter på plats och i molnet. Map Server och programberoenden för att upptäcka anslutningar och interaktioner.

Lös incidenter snabbare

Hitta problem snabbt med färdiga lösningar och frågor. Ta itu med incidenter snabbt med flexibel sökning och anpassade aviseringar i portalen eller från mobilappen.

Why choose Insight & Analytics?

Connect your application dependencies across your complex IT environment

Learn More

Monitor your network performance from public cloud service to on-premises endpoints

Learn More

Analyze at the scale you need with high compute and storage capacity in Azure

Learn More

Download free solution packs from the Azure Marketplace

Learn More

"Operations Management Suite helps us run a more efficient platform on the back end for both Windows and the LAMP stack, so we can be confident that our games are going to provide the best possible experience."

Michael Boldezar: Vice President of Platform Technologies

JumpStart

Relaterade produkter och tjänster

Log Analytics

Samla in, sök i och visualisera maskindata från lokala program och molnet

Azure Monitor

Få all detaljerad och aktuell övervakningsinformation som du behöver från ett och samma ställe

Application Insights

Identifiera, sortera och diagnostisera problem i dina webbappar och tjänster

Utvärdera Insight & Analytics kostnadsfritt