R-server för HDInsight

Förutsägelseanalyser, maskininlärning och statistisk modellering för stordata

  • Det största portabla biblioteket för parallella analyser och maskininlärning med R
  • Maskininlärning i terabyteskala – 1 000 gånger större än i R med öppen källkod
  • Leverera upp till 50 gånger snabbare prestanda med R Server för Apache Spark 2.0 och optimerade vektor-/matematikbibliotek
  • Säkerhet och support i företagsklass uppbackat med ett Microsoft-serviceavtal
  • Access Spark-datakällor via Spark SQL
  • Enkel konfigurering för snabba resultat
R-server för HDInsight

Vad är R-server för HDInsight?

Genom att kombinera R-baserad analysprogramvara i företagsskala med kraften i Hadoop och Spark kan R Server för HDInsight erbjuda överlägsen skala och prestanda. Med matematikbibliotek med flera trådar och transparent parallellisering i R Server kan du hantera upp till 1 000 gånger mer data och upp till 50 gånger snabbare hastigheter än med R med öppen källkod. Det betyder att du kan skapa mer exakta modeller för bättre förutsägelser än vad som har varit möjligt tidigare. Och eftersom R Server har utformats för att fungera med R-programspråket med öppen källkod körs alla dina R-skript utan ändringar.

Arbeta med kraften och den välbekanta känslan hos R

R-programspråket, som är toppvalet för datatekniker, har en blomstrande global community med mer än två miljoner användare världen över och det totala antalet analyspaket med öppen källkod växer exponentiellt år efter år. Med R Server för HDInsight har du fullständig kompatibilitet med programspråket R för högskalig körning på Hadoop och Spark.

R-användningen ökar. Från 2007 till 2013 ökade antalet datautvinnare som rapporterar att de använder R från 20 % till 70 %. Från 2008 till 2013 ökade antalet datautvinnare som använder R som sitt primära verktyg från färre än 5 % till 24 %.
Antalet lanserade CRAN-paket har ökat betydligt de senaste åren. 2005 var de mycket få. Antalet ökade till 1 000 år 2012, till 3 000 år 2014 och till över 8 000 år 2016.
Bibliotek för R-analys och maskininlärning

Det största portabla biblioteket för parallella analyser och maskininlärning med R

Dra nytta av det största biblioteket för parallella analyser och maskininlärning, utvecklat för användning med språket R med öppen källkod som är portabelt mellan populära dataplattformar – inklusive beslutsträd och samlingar, regressionsmodeller, klustring, dataförberedelse, visualisering och statistiska funktioner.

Använd terabytes med data med R Server för HDInsight

Maskininlärning på terabyte-nivå kan hantera 1 000 gånger mer data

Med transparent parallellisering ovanpå Hadoop och Spark kan du hantera flera terabyte data med R Server för HDInsight – 1 000 gånger mer än med R-programspråket med öppen källkod. Träna logistiska regressionsmodeller, -träd och -ensembler på valfri mängd data. Storleken på Spark-klustret är din enda gräns.

Snabba prestanda med R Server för HDInsight

Få upp till 50 gånger snabbare prestanda

Kombinera Spark, matematikbibliotek för flertrådade vektor- och matrisåtgärder och R Server för HDInsight för upp till 50 gånger snabbare prestanda än vad som tidigare var möjligt med R med öppen källkod.

Köra R-funktioner med öppen källa

Kör distribuerade parametersvep och simuleringar med befintliga R-funktioner

Kör valfri R-funktion med öppen källkod över hundratals noder för parallella parametersvep och simuleringar. Utforska och finjustera dina modeller för snabbare, enklare och mer precisa förutsägelser.

Access Spark-datakällor via Spark SQL

Nu är det ännu enklare att analysera data i Hadoop och Spark med hjälp av Spark SQL som datakälla för R Server. Läs in resultatet från en Spark SQL-fråga mot källor som Apache Hive och Parquet till Spark Data Frame, och analysera det direkt med hjälp av R Server-distribuerade beräkningsalgoritmer.

Använd de utvecklingsverktyg som du föredrar

R Studio Server Community Edition ingår i R Server för HDInsight, vilket gör det lättare för dataexperter att snabbt komma igång. Du kan också ladda ned R Tools för Visual Studio kostnadsfritt för bekväm utveckling i en lokal miljö.

Säkerhet på företagsnivå för att skydda R Server för HDInsight

Säkerhet och support på företagsnivå

Förlita dig på säkerhet och support i företagsklass från Azure, bl.a. versionspaket, uppdateringar, säkerhetsuppdateringar och kontinuerlig klusterövervakning. Ett serviceavtal (SLA – Service Level Agreement) från Microsoft som garanterar 99,9 % tillgänglighet hjälper dig dessutom att skydda dina R Server för HDInsight-kluster mot kritiska fel.

Snabb konfiguration och inga startavgifter

Enkel konfigurering, snabba resultat

R Server för HDInsight kräver ingen tidskrävande installation eller konfiguration eftersom Azure gör jobbet åt dig. Du är igång på några minuter och kan träna dina statistiska modeller och maskininlärningsmodeller utan att behöva köpa ny maskinvara eller betala andra startavgifter. Betala endast för den behandling och lagring som du använder.

Apache Hadoop® och associerade öppen källkod-projektnamn är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.

Prova R Server för HDInsight