Apache Storm för HDInsight

Enklare strömbearbetning i realtid för stordata

Vad är Apache Storm?

Apache Storm är en distribuerad, feltolerant lösning för händelsebearbetning i realtid med öppen källkod för stora, snabba strömmar av data. Storm blev känt genom Twitter, som använda tekniken för de enorma tweet-strömmarna, och är nu ett projekt inom Apache Software Foundation. Azure-molnet gör Apache Storm enkelt och kostnadseffektivt att distribuera. Du behöver inte köpa någon maskinvara eller konfigurera någon programvara, kan välja utvecklingsverktyg (Java eller C#) och får en djup integration med Visual Studio. Se en snabb översikt.
Data strömmar in från olika källor (program, enheter, sensorer, webben, sociala medier osv.) och samlas in i molnet via webb-API:er eller fält-gateways. Informationen matas in i en kötjänst som Event Hubs, Kafka, RabbitMQ eller ActiveMQ för realtidsbearbetning med Apache Storm i HDInsight. Informationen flyttas till långsiktig lagring med Apache HBase i HDInsight, där du kan köra instrumentpaneler, frågor och analyser i realtid.

Realtidsbearbetning för realtidsutmaningar

Dagens uppkopplade värld definieras av Big Data som kommer i realtid. Storm är perfekt för utmanande realtidsscenarier, till exempel bedrägerikontroll, klickströmsanalys, finansaviseringar, telemetri från anslutna sensorer och enheter (IoT), analys av sociala medier, ETL-pipelines som alltid är på samt övervakning av nätverk. Kunderna kan hämta realtidshändelserna via enheter, sensorer, infrastruktur, appar, webbplatser och data.

Enkel konfigurering, snabba resultat

Storm för HDInsight kräver ingen tidsödande installation eller konfiguration. Azure gör det åt dig. Du kommer igång på några minuter och kan distribuera Storm utan att behöva köpa ny maskinvara eller betala andra startavgifter.

Integrated Development Environment för enklare och snabbare resultat

Storm är lättanvänt och stöder alla programmeringsspråk – bland annat Java och .NET. Den inbyggda integreringen med Visual Studio IDE betyder att du kan utveckla, distribuera och felsöka Storm-topologier snabbt och enkelt. Du kan även blanda spouts skrivna i andra språk, vilket innebär att du kan utnyttja den stora mängden befintliga spouts och bolts som en del av topologin.

Elastisk kapacitet för Big Data

Storm för HDInsight använder kraften i Azure-molnet, vilket gör det lättare att skapa kluster i alla storlekar och bearbeta vilken mängd data som helst på begäran. Vi debiterar endast för den behandling och lagring som du faktiskt använder.

Hög tillgänglighet för garanterad verksamhetskontinuitet

Storm är feltolerant och startar automatiskt om personalen på andra noder vid fel. Storm för HDInsight tar det här till ytterligare en nivå, med en garanterad drifttid på 99,9 % för dina Storm-kluster. Azure erbjuder också företagssupport och klusterövervakning dygnet runt, alla dagar i veckan.

Distribuera din första Apache Storm-analyspipeline

Du kan distribuera ett Apache Storm-kluster och köra din första analyspipeline i realtid inom några minuter.

Använd din Azure-prenumeration eller skapa ett utvärderingskonto för att logga in på Azure Portal.

Ge Storm-klustret ett namn och välj antal noder för att definiera klustrets storlek. Du kan distribuera ett Storm-kluster hela vägen från en nod till hundratals noder. Du kan även skala upp eller ned ett Storm-kluster som körs.

Det tar normalt 15 minuter att distribuera ett Storm-kluster. När det har distribuerats klickar du på STORM-INSTRUMENTPANELEN längst ned på sidan för att distribuera din första Storm-topologi.

Ange användarnamnet och lösenordet du valde när du skapade klustret.

Välj en exempeltopologi i den nedrullningsbara menyn eller ladda upp en ny topologi, som ska kompileras som en JAR-fil.

Klicka på Submit (Skicka) för att distribuera WorkCount-topologin. Den här topologin räknar antalet ord som finns i en storm av meningar som kommer som indata.

När topologin har skickats och körs kan du övervaka den genom att klicka på Storm UI (Storm-användargränssnitt).

Det är enkelt att skapa, distribuera och hantera Storm-topologier i Visual Studio-miljön. Azure SDK levereras även med användarvänliga mallar för Storm på HDInsight som gör det lätt att komma igång. De Visual Studio-integrerade funktionerna ökar produktiviteten och du får en komplett projekthantering i Visual Studio-miljön.

Prova HDInsight kostnadsfritt