Apache Kafka för HDInsight

Hanterad tjänst för realtidsdata med högt dataflöde och korta svarstider

Kafka för HDInsight är en strömmande dataintegrationstjänst med öppen källkod i företagsklass som är både kostnadseffektiv och enkel att etablera, hantera och använda. Med den här tjänsten kan du skapa realtidslösningar som IoT, bedrägerikontroll, klickströmsanalys, finansaviseringar och sociala analyser.

Strömma miljontals händelser per sekund

Bearbeta enorma mängder data som produceras av dina realtidsprogram med Kafka för HDInsight. Apache Kafka är den mest populära plattformen för strömmande dataintegration med öppen källkod och kan hantera stora mängder läsningar och skrivningar per sekund från flera tusen klienter. Skapa kraftfulla strömmande pipelines och kör intelligenta realtidsåtgärder genom ”out of the box”-integration med Apache Storm för HDInsight eller Apache Spark för HDInsight.


Apache Hadoop® och associerade öppen källkod-projektnamn är varumärken som tillhör Apache Software Foundation.

Data strömmar in från olika händelsekällor (program, enheter, sensorer, webben, sociala medier osv.) och samlas i molnet via webb-API:er eller fält-gateways. Dataströmmen matas in av Kafka till HDInsight för bearbetning och analys med tjänster som Azure Machine Learning, Spark för HDInsight, Storm för HDInsight och lagringsadaptrar. Datan flyttas till långtidslagring med hjälp av tjänster som Apache HBase på HDInsight, DocumentDB, MonoDB SQL, Solr Azure, Data Lake Store och Azure Search. Därefter kan du köra dina instrumentpaneler i realtid, frågor och analys eller skicka data till enheter för att vidta åtgärder.

Hantering och kontroll i företagsklass

Få insyn i och kontroll över din realtidslösning med hotidentifiering, övervakning och hantering via Microsoft Operations Management Suite. Samla in logg-, händelse- och JMX-mätvärden för att definiera ogiltiga åtgärder och ställ in aviseringar med Azure Automation-runbooks. Och utför statistiska aggregeringar och skapa kraftfulla visualiseringar för rapportering och övervakning.

Trygghet och stöd för öppen källkod

Kafka för HDInsight hanteras och stöds av Microsoft med klusterövervakning och företagssupport dygnet runt, alla dagar i veckan. När GA-versionen för allmän tillgänglighet släpps kommer HDInsight att garantera en drifttid på 99,9 % för dina Kafka-kluster.

Enkelt att konfigurera, snabba resultat

Kafka för HDInsight kräver ingen tidskrävande installation eller konfiguration – Azure gör det åt dig. Distribuera ett hanterat Kafka-kluster för din konfiguration med hjälp av den kompletta portalen eller med enkla JSON-mallar. Ditt kluster är igång på några minuter och kan mata in stora dataflöden med korta svarstider. Du betalar bara för den beräkning och lagring som du använder, och behöver inte köpa ny maskinvara eller betala andra startkostnader.

Prova Kafka för HDInsight