DocumentDB

Blixtsnabb NoSQL-skalning

NoSQL-tjänst för globalt distribuerade appar med hög tillgänglighet. Dra full nytta av SQL och JavaScript över dokument- och nyckelvärde-data utan att behöva krångla med lokala eller virtuell dator-baserade molndatabasalternativ.
Play
DocumentDB har garanterat korta svarstider

Garanterad låg latens

Azure DocumentDB garanterar mindre än 10 ms fördröjning för läsningar och mindre än 15 ms fördröjning för skrivningar för minst 99 % av förfrågningarna. DocumentDB utnyttjar en skrivoptimerad, databasmotor utan spärrar som har utformats för solid state-hårddiskar med höga prestanda att köras i molnet i global skala. Läs- och skrivförfrågningar levereras alltid från din lokala region medan data kan distribueras till andra regioner runt om i världen.

Få obegränsad skalning för NoSQL-databaser

Skala dataflöde och lagring oberoende och elastiskt – inte bara inom en region utan över många geografiskt åtskilda regioner. Lägg till möjligheten att leverera miljontals förfrågningar per sekund till en bråkdel av kostnaden jämfört med andra populära NoSQL-databaser.

Replikera data globalt

Bygg enkelt appar på en global skala utan krånglet med fler, komplexa datacenterkonfigurationer. DocumentDB är ett globalt distribuerat databassystem med automatisk replikering av alla dina data till valfritt antal regioner över hela världen. Låt dina appar hämta data från den region som ligger närmast användarna för snabb och kontinuerlig drift.

Fördelar med SQL och JavaScript, schemafritt

Frågor som använder välkända SQL- och JavaScript-syntax över dokument och nyckel-värde-data utan att någonsin hantera scheman eller sekundära index. Azure DocumentDB är en schemaoberoende databas som kan indexera JSON-dokument automatiskt. Definiera din affärslogik som lagrade procedurer, utlösare och användardefinierade funktioner helt i JavaScript och verkställ dem direkt i databasmotorn.

Fler alternativ för konsekvens

Istället för att erbjuda extrema alternativ mellan starka och slutliga konsekvenser erbjuder DocumentDB fyra väldefinierade konsekvensnivåer – stark, bunden utgång, session och slutlig – för en intuitiv programmodell med låg latens och 99,99 % tillgänglighet för att hantera lokala och regionala problem.

Serviceavtal i företagsklass

Fokusera på ditt program utan att behöva arbeta med databasinfrastruktur. Skapa en samling för data, konfigurera ditt dataflöde och låt DocumentDB hantera resten. Dessutom är DocumentDB ensamt om att erbjuda en transparent regionsvärdtjänst för kontinuerliga åtgärder i syfte att hantera eventuella problem – med en tillgänglighetsgrad på 99,99 %. Azure DocumentDB uppfyller kraven för ISO 27001, Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) och EU:s modellklausuler. Läs mer om serviceavtal.

Kunder som använder Document DB

Är DocumentDB nytt för dig?

Titta på Vad är DocumentDB eller läs Presentation av DocumentDB för att se om vår NoSQL-dokumentdatabastjänst med låg latens passar dina program, inklusive scenarier för webbspelappar, sociala appar och IoT-appar (Internet of Things) med stor skala.

Varför använda en NoSQL-databas?

Läs om skillnaderna mellan NoSQL-databaser och SQL-databaser i artikeln som jämför NoSQL och SQL.

Har du en MongoDB-app?

Aktivera Protokollstöd för MongoDB och använd DocumentDB som en fullständigt hanterad databastjänst till din MongoDB-app utan några kodändringar.

Är du osäker på hur du ska börja?

Lär dig hur du kan skapa ett DocumentDB-databaskonto med Azure Portal och titta sedan på en vägledning steg för steg om hur du kan slutföra de vanligaste uppgifterna.

Utvecklare? Den här vägen.

Börja genom att bygga en enkel .NET eller Node.js-app eller bygg en fullständig webbapp med befintliga NoSQL-kunskaper med Protokollstöd för MongoDB i DocumentDB. Använd REST API eller olika SDK:er, inklusive .NET, Node.js, Java och Python.

Relaterade produkter och tjänster

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som tjänst

App Service

Skapa webb- och mobilappar för alla plattformar och enheter

Storage

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Prova DocumentDB med ett kostnadsfritt Azure-konto