Microsoft Power Virtual Agents på Azure

Gör det möjligt för alla utvecklare att skapa robotar – från enkla till komplicerade

Robotutveckling på dina villkor

Skapa virtuella agenter med hjälp av ett guidat grafiskt gränssnitt utan kod, och för avancerade scenarier utökar du med hjälp av Microsoft Power Automate och Azure Bot Service.

Enkelt grafiskt gränssnitt som gör det möjligt för utvecklare på alla nivåer att bygga chattrobotar

Direktintegrering med Power Automate för åtkomst till hundratals förbyggda kopplingar

Utökningsbarhet till Azure Bot Service för utveckling av avancerade och anpassade scenarier

Lättläst instrumentpanel med AI-baserade insikter för övervakning av chattrobotens prestanda

Gör det möjligt för alla utvecklare att skapa robotar

Med Power Virtual Agents kan medborgarutvecklare som föredrar funktioner utan kod komma igång med Power Virtual Agents. Utvecklare som föredrar inbyggd kodning kan börja med Bot Framework SDK och dess verktyg.

Mer information om Power Virtual Agents Utforska Bot Framework SDK och verktygen

Ha en enkel robot eller utöka den

Oavsett om du börjar med Power Virtual Agents eller Azure Bot Service kan du utöka din robot med Bot Framework SDK med öppen källkod och samarbeta med företagsanvändare för att förverkliga deras idéer.

Läs mer

Konfigurera och distribuera till flera kanaler

Bädda in din chattrobot där organisationen har kontakt med kunder, t.ex. på webbplatser, i mobilappar och en mängd andra kanaler som stöds av Azure Bot Service.

Vanliga frågor och svar om Power Virtual Agents med Azure Bot Service

  • Organisationer med en befintlig Bot Framework-robot kan följa de här stegen för att konvertera den befintliga roboten till en Bot Framework-färdighet som Power Virtual Agents kan anropa.
  • Börja med att konfigurera den färdighetsnivå som ska användas i Power Virtual Agents. Lägg sedan till den i din robot.
  • Utvärderingsmiljöer av Common Data Service (CDS) upphör att gälla efter 30 dagar. När en CDS-miljö upphör att gälla tas alla chattrobotar i miljön och de data som användes för att skapa chattroboten bort.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto