Azure Databricks

Snabb och enkel Apache Spark-baserad analystjänst med samarbetsfunktioner

Kundfallstudier

Konferenssamtal

Få datadriven innovation att gå fortare med Azure Databricks

Utforska