Behållartjänst

Distribuera och hantera behållare med hjälp av verktyg du själv väljer

Skapa en optimerad behållarvärdlösning

Azure Container Service optimerar konfigurationen av populära verktyg och tekniker med öppen källkod specifikt för Azure. Du får en öppen lösning som erbjuder portabilitet för både dina behållare och din programkonfiguration. Du avgör storlek, antalet värdar och valet av dirigeringsverktyg – Container Service hanterar allt annat.

Hantera behållarprogram med hjälp av bekanta verktyg

Det finns inget behov av att ändra dina befintliga hanteringsmetoder för att flytta behållararbetsbelastningar till molnet. Använd de programhanteringsverktyg som du redan är bekant med och anslut via standard API-slutpunkter för den dirigering du väljer.

Skala och dirigera med hjälp av DC/OS, Docker Swarm eller Kubernetes

Välj de verktyg och den lösning som bäst passar dina behov för Docker-behållarorkestrering och skalningsoperationer. Använd Mesos-baserade DC/OS, Kubernetes eller Docker Swarm och Compose för en ren Docker-upplevelse.

Använd populära verktyg med öppen källkod

Arbeta med de verktyg med öppen källkod som du redan är bekant med. Vi exponerar API-standardslutpunkterna för vår dirigeringsmotor, så de mest populära verktygen är kompatibla med Azure Container Service. Oftast fungerar funktionerna dessutom direkt från start, till exempel visualiserare, övervakning, kontinuerlig integration, kommandoradsverktyg, samt framtida verktyg när de blir tillgängliga.

Migrera behållararbetsbelastningar till och från Azure

Att en enskild behållare är portabel betyder inte att ditt program kommer att vara det. Azure Container Service använder bara komponenter med öppen källkod i dirigeringslager för att ge dig portabiliteten hos fullständiga program – inte bara enskilda behållare – för sömlös migrering till och från Azure när du vill.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några sekunder

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Testa Azure-behållartjänst