Azure-behållartjänst

Distribuera och hantera behållare med hjälp av verktyg du själv väljer

Play

Skapa en optimerad behållarvärdlösning

Azure-behållartjänst optimerar konfigurationen av populära öppen källkod-verktyg och tekniker specifikt för Azure. Du får en öppen lösning som erbjuder portabilitet för både dina behållare och din programkonfiguration. Du avgör storlek, antalet värdar och valet av dirigeringsverktyg och behållartjänsten hanterar allt annat.

Hantera behållarprogram med hjälp av bekanta verktyg

Det finns inget behov av att ändra dina befintliga hanteringsmetoder för att flytta behållararbetsbelastningar till molnet. Använd de programhanteringsverktyg som du redan är bekant med och anslut via standard API-slutpunkter för den dirigering du väljer.

Skala och dirigera med hjälp av DC/OS, Docker Swarm eller Kubernetes

Välj de verktyg och den lösning som bäst passar dina behov för Docker-behållarorkestrering och skalningsoperationer. Använd Mesos-baserade DC/OS, Kubernetes eller Docker Swarm och Compose för en ren Docker-upplevelse.

Använd populära verktyg för öppen källkod

Arbeta med de öppen källkod-verktyg du känner till. Eftersom vi exponerar API-standardändpunkterna för vår orkestreringsmotor, vet du att de mest populära verktygen kommer att vara kompatibla med Azure Container Service och, i de flesta fall, kommer att fungera direkt ur kartongen - inklusive visualiserare, övervakning, löpande integration, kommandoradsverktyg och till och med framtida verktyg när de blir tillgängliga.

Migrera behållararbetsbelastningar till och från Azure

Att en enskild behållare är portabel betyder inte att ditt program kommer att vara det. Azures behållartjänst använder bara open source-komponenter i orkestreringslager för att ge dig portabiliteten hos fullständiga tillämpningar — inte bara enskilda behåller — för att migrera sömlöst till och från Azure när du vill.

Relaterade produkter och tjänster

Virtual Machines

Driftsätt virtuella Windows- och Linux-datorer på några minuter

Cloud Services

Skapa molnprogram och API:er med hög tillgänglighet och skalbarhet

Service Bus

Anslut via privata och offentliga moln

Testa Azure-behållartjänst