Azure Container Service (AKS)

Förenkla distributionen, hanteringen och åtgärderna för Kubernetes

Använd en fullständigt hanterad orkestreringstjänst för Kubernetes-behållare eller välj andra initierare.

Skapa ett fullständigt hanterat Kubernetes-kluster

Hantera enkelt behållare utan expertis

Eliminera den komplicerade planeringen och distributionen för fullständigt dirigerade behållarbaserade program med Kubernetes. Etablera kluster snabbt och förenkla din övervaknings- och klusterhantering med automatiska uppgraderingar och en inbyggd driftkonsol.

Arbeta som du vill med API:er med öppen källkod

Undvik att behöva förlita dig på en säljare eller resurs. Fortsätt att arbeta med verktygen som du är van vid att använda, som Helm och flytta program till vilken Kubernetes-distribution som helst. Integrera med det behållarregister du föredrar, som till exempel Azure Container Registry.

Skala och kör program på ett säkert sätt

Skala snabbt och effektivt för att maximera din användning av resurser utan att behöva sätta dina program i frånkopplat tillstånd. Isolera programmet från infrastrukturfel och skala den underliggande infrastrukturen transparent för att bemöta ökande behov. Samtidigt ökar du säkerheten, tillförlitligheten och tillgängligheten för verksamhetskritiska arbetsbelastningar med Azure.

Distribuera en alternativ initierare

Pick what works best for you. It’s all about choice for your containers. Choose to use other open-source orchestrators if you prefer—whether unmanaged Kubernetes, Docker, or DC/OS—and add your own management and monitoring tools.

Betala endast för resursförbrukning

Oavsett om du väljer hanterade Kubernetes för att distribuera och hantera behållare, eller en alternativ initierare som Docker eller DC/OS så behöver du endast betala för resurserna som du använder, inga avgifter per kluster.

Relaterade produkter och tjänster

Container Instances

Enkelt att köra behållare med ett enda kommando

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Service Fabric

Utveckla mikrotjänster och dirigera behållare på Windows eller Linux

Testa Azure Container Service (AKS)