Video-API

Intelligent videobearbetning producerar stabil videoutmatning, identifierar rörelser, skapar intelligenta miniatyrer och identifierar och spårar ansikten

Förhandsversionen av Video-API kommer att avslutas den 30 oktober 2017 – Prova istället förhandsversionen av Video Indexer API genom att enkelt extrahera insikter från videor och hitta innehåll enklare med hjälp av funktioner för identifiering av tal, ansikten, tecken och känslor. Läs mer.

Stabilisera skakiga videor

Jämna ut och stabilisera skakiga videor automatiskt med flera av de tekniker som ingår i Microsoft Hyperlapse.

Se hur det fungerar

Vill du skapa det här?

Identifiera och spåra ansikten

Analysera videoklipp med identifiering och spårning av ansiktspositioner för upp till 64 mänskliga ansikten i ett videoklipp.

Se hur det fungerar

  1. TABELL
  2. JSON
Tid (sek) Ansikts-ID x, y Bredd, höjd
0 0 0.59, 0.23 0.09, 0.16
0 1 0.38, 0.15 0.07, 0.12
1 0 0.54, 0.25 0.09, 0.15
1 1 0.23, 0.18 0.07, 0.12
2 0 0.68, 0.23 0.08, 0.15
Identifieringsresultat:


Vill du skapa det här?

Identifiera rörelse

Identifiera när rörelse har inträffat i videofilmer med stillastående bakgrunder. Den här tjänsten analyserar videoinmatade och utmatade metadata för de bildrutor där rörelse identifieras och definierar de exakta koordinaterna där rörelsen ägde rum. Välj mellan följande tre känslighetsnivåer – låg, medium och hög – för att kontrollera kornigheten för den rörelse du vill identifiera, och sammanfoga tröskelvärdena för att kombinera flera rörelsehändelser till en enda rörelsehändelse.

Se hur det fungerar

  1. TABELL
  2. JSON
Starttid Sluttid I region
1.9 3.6 0
4.7 15.2 0
Identifieringsresultat:
